Grond Fokke Wietske paad aan Smallingerland overgedragen

Op woensdag 15 december heeft Dorpsbelang Aldegea de grond waar het huidige Fokke Wietske paad op is aangelegd overgedragen aan de gemeente Smallingerland. De grond is nodig om het meer te realiseren. Op dit moment ligt het pad midden in het plangebied waar het meer komt. Het Fokke Wietske paad verdwijnt echter niet, maar is verplaatst naar de Noordelijke kant van het te realiseren meer. ’Sille we efkes de Geasten om?’ blijft daardoor mogelijk nu de gemeente een nieuw Fokke Wietske paad heeft gerealiseerd, vertelt Meindert de Boer van Dorpsbelang.

Geschiedenis Fokke Wietske paad

Het Fokke Wietske paad dankt zijn naam aan Fokke de Jong en zijn vrouw Wietske de Jong-Jongsma. Zij verkochten in 1987 hun landerijen, maar vonden dat het landelijke weggetje voor iedereen toegankelijk moest blijven. Om die reden werd het pad geschonken aan het Dorpsbelang. De Fûgelwacht stelde voor om er een natuurpad van te maken. Ook bij de nieuwe locatie is deze partij betrokken. Zo zijn er knotwilgen gepland die door hen beheerd worden.