Gratis warmtescans voor onze inwoners

Een warmtescan laten doen kan gratis voor inwoners uit verschillende dorpen en wijken in Smallingerland. De gemeente stelt de warmtebeeldcamera's beschikbaar. 

Een warmtescan laat zien waar warmte uit de woning weglekt en waar het zinvol is om extra te isoleren. Een beter geïsoleerd huis geeft meer wooncomfort en verlaagt de maandelijkse energiekosten. 

Warmtecamera's 

De camera's zijn makkelijk te gebruiken. Je klikt ze vast op een telefoon of tablet. Met behulp van een app geeft het apparaat aan waar warmte uit de woning lekt. 

Wijkraden en dorpsbelangen

Wijkraden en dorpsbelangen in de gemeente bieden de warmtebeeldscans aan. Zij krijgen de camera's in bruikleen. Er zijn nu 7 dorpen en wijken die ermee aan de slag gaan. Ook een warmtebeeldcamera gebruiken? Neem contact op met uw plaatselijke wijkraad en/of dorpsbelang. 

Bibliotheek

De gemeente biedt ook 2 camera's aan via de Bibliotheek Drachten; zowel voor Android als iPhone. Bent u lid van de bibliotheek en wilt u zo'n camera gebruiken? U kunt de camera een week lang lenen voor het scannen van uw woning. 

Regeling Reductie Energieverbruik 

Het aanbieden van de warmtebeeldcamera's is de eerste activiteit binnen de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE). Gemeente Smallingerland heeft eind vorig jaar driehonderdduizend euro van het Rijk gekregen om particuliere woningeigenaren te helpen bij energiebesparende maatregelen. De komende maanden doet de gemeente meer acties om eigenaren te stimuleren en te adviseren op het gebied van energiebesparing.