Gratis adviesrapport voor verduurzaming VvE's

Samen met FryslânDuurzaam biedt de gemeente bestuurders van een VvE de mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in het verduurzamen van de woning of het appartementencomplex. Zij krijgen daarvoor een gratis adviesrapport.

Aanmelden voor adviesrapport

Het adviesrapport

Het opstellen van het adviesrapport bestaat uit vijf onderdelen. Deze worden samengevoegd en geven vervolgens inzicht in hoe je de woning of het appartementencomplex zou kunnen verduurzamen, en welke vervolgstappen je als VvE kunt nemen.

  • Een inventarisatie van de verduurzamingsdoelen van de VvE
  • Het energieverbruik centraal en per wooneenheid
  • Een visuele inspectie door een energieadviseur
  • Het vergaren van klachten en wensen over het binnenklimaat per wooneenheid
  • Het verkennen van maatregelen, kosten en subsidiemogelijkheden

Op=op

Voor de actie geldt op=op. Wanneer het maximum aantal wooneenheden is bereikt stopt de actie. Aanmelden kan tot 1 oktober 2022.

Een VvE komt in aanmerking voor deze actie als deze uit minimaal 8 en maximaal 25 wooneenheden bestaat. Is uw VvE kleiner dan acht wooneenheden maar zijn er in het gebouw meerdere VvE’s, dan mag u zich gezamenlijk aanmelden voor deze actie. De woning moet niet eerder gebouwd zijn dan in 1992; dat betekent dat woningen met een bouwjaar t/m 1992 zich wel kunnen aanmelden, en woningen die na 1992 zijn gebouwd, niet. Daarnaast mogen ze een maximale WOZ-waarde van 200.000 euro hebben.

Een duurzaam Smallingerland

Wanneer u bestuurder bent van een VvE weet u vast dat het verduurzamen van een woning- of appartementencomplex ingewikkelder is dan bij een individuele woning in particulier eigendom. De gemeente Smallingerland wil VvE-bestuurders daarom graag ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning- of appartementencomplex. Zo zetten we samen stappen naar een duurzaam Smallingerland.