Gratama Cultuurprijs voor Freark Smink en Klaasje Postma

Een aangename verrassing voor Freark Smink en Klaasje Postma: dinsdagavond 15 maart ontvingen zij de Gratama Cultuurprijs. Cultuurwethouder Robin Hartogh Heys van de Lier reikte de prijs uit in schouwburg De Lawei.

Freark Smink en Klaasje Postma

Zowel los van elkaar als mét elkaar hebben Freark Smink en Klaasje Postma vele podia bespeeld en blijven dat onge­twijfeld nog doen. Zij stonden in hun lange carrière als spelers op het toneel, in klassieke pro­ducties van Ibsen, Tsjechov en Shakespeare, waren te zien in televisie- en filmrollen en hebben de afgelopen jaren een groot publiek aan zich weten te binden. Toegankelijk door de vele stukken in de Friese taal, over herkenbare onderwerpen, met oog voor de Friese cultuur en historie.

De Gratama Cultuurprijs

De Gratama wordt eens in de drie jaar uitgereikt aan een persoon of instantie die op het cultuurvlak buitengewoon werk heeft gedaan. Aan de Gratama is een geldprijs verbonden van € 2.500,-. Het kunst­werk dat bij de prijs hoort, is een met brons opgelast metalen sculptuur: een tarwekorrel. Daarmee verbeeldt de kunstenaar Jan Ketelaar kunst als voedsel en als zaad. 

Adviescommissie

De adviescommissie voor het toekennen van de prijs bestaat uit Carla Gratama – Van der Heijde, de weduwe van Rients Gratama, Stef Avezaat, directeur van De Lawei en wethouder Robin Hartogh Heys. Eerdere winnaars waren o.a. Rients Gratama, Rutger Hauer, Peter Tuinman, Jos Thie en Grietine Molenbuur.