Gerichte acties tegen energiearmoede in wijk De Wiken

De gemeente Smallingerland gaat de strijd aan tegen energiearmoede. Inwoners in kwetsbare situaties krijgen energiebesparende maatregelen aangeboden, zoals tochtstrippen en radiatorfolie. In november 2022 gaat het energieteam de wijk De Wiken in Drachten in om gerichte acties uit te voeren. De gemeente werkt hierbij samen met Accolade en WoonFriesland.

Het energieteam

Het energieteam bestaat uit onderhoudsmedewerkers, energiecoaches, budgetcoaches en woonconsulenten. Ze gaan eind november langs bij huurhuizen met energielabel D of lager om gratis kleine energiebesparende maatregelen aan te bieden.

In gesprek in de Bespaarkeet

Ook gaat het energieteam in gesprek met bewoners in de Bespaarkeet. Dat is een keet waar iedereen welkom is voor een kop koffie of thee en een gesprek over wat er mogelijk is op het gebied van energiebesparing en inkomensondersteuning. Hij staat op maandag 21 november en dinsdag 22 november op de parkeerplaats aan de Sint Jansberg. Op woensdag 23 november staat de keet aan de Hooglandswyk. Hij is open van 10:00 tot 16:00 uur.

Energiecoaches

De energiecoaches zijn deze dagen in de Bespaarkeet aanwezig, en zijn altijd actief in de gemeente om inwoners te helpen inzicht te krijgen in hun energieverbruik in en rondom hun huis. Het gaat dan om kleine energiebesparende maatregelen. Ook kunnen ze adviseren om bepaalde witgoedapparaten, zoals wasmachines, te vervangen als ze veel energie verbruiken. De gemeente betaalt deze kosten.

Bewoners kunnen energiebesparende producten kopen via een portaal. Dat kan op advies van een energiecoach. Mocht dat niet lukken, dan krijgen inwoners ondersteuning van de energiecoach of de formulierenbrigade van Bibliotheek Drachten.

Advies van een energiecoach is gratis. Als u hier interesse in heeft, kunt u via bibliotheek Drachten een afspraak maken. Meer informatie vindt u op de website van Duurzaam Smallingerland.

Meer acties in de toekomst

De acties in de wijk De Wiken zijn het begin van de strijd tegen energiearmoede in de gemeente Smallingerland. Er komen in de komende tijd meer acties aan om zo het bereik te vergroten. De focus ligt momenteel op sociale huurders, maar ook particuliere huurders en huizenbezitters komen in aanmerking voor energiebesparende maatregelen.