Gemeenteraad maakt keuzes Begroting 2020

Welke keuzes maakt de gemeenteraad voor de komende jaren en hoeveel geld hebben we daarvoor over? Deze en nog veel meer vragen komen op dinsdag 9 juli aan orde in het debat over de Perspectiefnota 2020.

Met deze nota wordt richting gegeven aan de nog op te stellen gemeentebegroting voor het nieuwe jaar. Daarbij is het voor de raadsleden belangrijk om aan te geven wat voor hen belangrijk is. Gaat er geld naar leefbaarheid of juist naar de zorg? Daarnaast bereidt de gemeente zich voor op grote dossiers, zoals de energietransitie en de nieuwe wetgeving rond de ruimtelijke ordening en leefomgeving. Ook dit vraagt om het maken van keuzes door de gemeenteraad. Dit worden ook geen makkelijke keuzes, omdat de financiële ruimte beperkt is.

Wat vindt u?

De gemeenteraad vindt het belangrijk om niet alleen geïnformeerd te worden op basis van de Perspectiefnota, maar hoort ook graag de informatie en meningen vanuit inwoners, organisaties en ondernemers. U kunt uw inbreng over de Perspectiefnota meegeven aan de raadsleden tijdens de Ronde Tafel op dinsdag 2 juli om 19.00 uur in het gemeentehuis. Deze inbreng kunnen de raadsleden dan weer betrekken bij het debat en de besluitvorming op dinsdag 9 juli.

Wilt u deelnemen aan de Ronde Tafel op 2 juli? Meld u dan aan bij de raadsgriffie via 0512 581234 of via een e-mail naar griffie@smallingerland.nl.