Gemeenteraad behandelt op 3 maart rapport Ton Baas

De heer Ton Baas presenteerde op 26 februari zijn bevindingen van de verkenningsopdracht aan de gemeenteraad.

Het rapport met zijn bevindingen overhandigde hij daarna aan de burgemeester. Zijn advies is het opstellen van een zakencollege. Op dinsdagavond 3 maart om 20.00 uur behandelt de gemeenteraad het rapport in de raadsvergadering.