Gemeente Smallingerland verlengt crisisnoodopvang met zes weken

Het college van b & w heeft vandaag besloten, op verzoek van de Veiligheidsregio Fryslân, om de crisisnoodopvang in het Fries Congrescentrum met zes weken te verlengen. De verlenging vindt plaatst onder dezelfde voorwaarden als de eerste zes weken. Veiligheidsregio Fryslân (VRF) is verantwoordelijk voor de inrichting, het gebruik en de veiligheid in het Fries Congrescentrum tijdens de opvangperiode van vluchtelingen. De opvang is gedurende de eerste zes weken goed verlopen, de situatie is stabiel en onder controle en er is op één incident na, geen sprake van overlast voor de omgeving geweest. We vinden het belangrijk dat de omwonenden hierover op de hoogte zijn, zij worden daarom geïnformeerd door middel van een brief.

Tal van activiteiten

In samenwerking met Sportbedrijf Drachten is een breed programma aan activiteiten gestart zoals sport en spel. Circa 70 kinderen volgen sinds deze week onderwijs aan OBS de Vlinderboom in Drachten. Via de Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (M.O.S.) zet een pool van 15 vrijwilligers zich wekelijks in voor het welbevinden van de vluchtelingen. Zaterdag 24 september vond er op de crisisnoodopvanglocatie een Burendag plaats.

Achtergrond

Sinds 15 augustus worden er in onze gemeente tijdelijk vluchtelingen opgevangen in de crisisnoodopvanglocatie Fries Congrescentrum. Burgemeester Rijpstra van de gemeente Smallingerland: "We hebben daar als college destijds toe besloten omdat we het onze menselijke en maatschappelijke plicht vinden om bij te dragen aan een veilige en humane opvang van vluchtelingen". Er is een groot tekort aan opvangplekken voor nieuwe vluchtelingen in Nederland. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is overvol en kan de mensen geen fatsoenlijke verblijf- en slaapplaats meer bieden. Vanuit de overheid is aan alle gemeenten in Nederland met spoed gevraagd om extra tijdelijke opvanglocaties voor vluchtelingen in te richten. De nood in de asielketen is hoog.

Contact

Voor vragen of meer informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Smallingerland. Telefonisch: 0512 581 234 of per E-mail: gemeente@smallingerland.nl. Buurtbewoners kunnen contact opnemen met het locatiehoofd van de Veiligheidsregio Fryslân. Deze reageert op verzoeken en andere zaken die door buurtbewoners worden aangekaart. Het meldpunt is: CNODrachten@VRFryslan.nl.