Gemeente Smallingerland wil meer investeringen netcapaciteit

Het elektriciteitsnetwerk kan de hoeveelheid groene energie en elektrische apparaten niet goed aan. Dit probleem speelt niet alleen landelijk, maar ook in de gemeenten Opsterland en Smallingerland. Daarom hebben de gemeenten samen met netbeheerders onderzoek laten doen naar de capaciteit van het netwerk. Uit het onderzoek blijkt dat er meer investeringen nodig zijn om aan de duurzame doelen te kunnen voldoen.

Behoefte aan nieuwe stations

Uit het onderzoek blijkt dat de ontwikkelingen sneller gaan dan verwacht. Ondanks de investeringen van netbeheerders TenneT en Liander is het netwerk niet sterk genoeg. In Drachten is het station van Liander in 2021 uitgebreid, maar dat is niet genoeg.

Het duurt gemiddeld zeven tot tien jaar om een nieuw verdeelstation te bouwen. Ook zullen er nieuwe wijktransformators moeten komen in dorpen en wijken. De werkzaamheden van Liander zullen de komende jaren dus zichtbaar zijn.

Woningbouw en duurzame energie

Dankzij reserveringen op het netwerk van Liander kunnen de plannen voor woningbouw en het verduurzamen van bestaande woningen doorgaan. Maar er moeten wel aanpassingen aan het lokale netwerk worden gedaan om de overstap naar duurzame verwarming van huizen mogelijk te maken.

Uitdagingen voor bedrijven

Op bedrijventerreinen zijn er problemen met het overbelaste netwerk. Nieuwe bedrijven moeten wachten om aangesloten te worden en kunnen daardoor niet verduurzamen of zonne-energie opwekken. Het opladen van elektrische bedrijfswagens en bestelbussen zorgt ook voor problemen op het netwerk.

Keuzes maken en regie

Gemeenten moeten goed nadenken over welke ontwikkelingen ze willen. Niet alles kan overal. De resultaten van het onderzoek laten zien dat er dringend geïnvesteerd moet worden in het netwerk. De gemeenten willen graag dat de provincie Fryslân de leiding neemt bij dit probleem dat de gemeentegrenzen overstijgt.