Extra controle op scheiden restafval De Boeg in april en mei

In de maanden april en mei van 2022 controleert de gemeente strenger op het scheiden van afval bij ecostation De Boeg. Restafval dat wordt aangeboden wordt steekproefsgewijs gecontroleerd op de aanwezigheid van herbruikbare grondstoffen.

Gratis

Inwoners van gemeente Smallingerland kunnen hun afval gratis inleveren. De voorwaarde daarvoor is dat het afval zorgvuldig gescheiden wordt. Door te scheiden blijft de afvalverwerking voor de gemeente betaalbaar en is het gemakkelijker om grondstoffen te hergebruiken.

Hergebruik

Veel van die grondstoffen gaan nu nog de verbrandingsoven in. Van de gemiddeld 134 kilo afval die inwoners per persoon aanbieden bij de gemeente, is twintig kilo daadwerkelijk restafval. De rest bestaat uit grondstoffen die hergebruikt hadden kunnen worden. Dat kost geld: alles bij elkaar opgeteld gaat er voor meer dan een miljoen euro per jaar aan grondstoffen de verbrandingsoven in.

Intensievere controles

Reden genoeg om afval goed te scheiden. Houd daarom rekening met de intensievere controles van uw zakken restafval bij De Boeg in de maanden april en mei. Daarnaast vragen wij u het afval zorgvuldig gescheiden aan te bieden bij de ecostations, ook de rest van het jaar.