Aandacht voor preventie rond Wereld Suïcide Preventie Dag

Sinds 2016 is het aantal zelfdodingen in Fryslân voor het derde achtereenvolgende jaar gedaald van 90 zelfdodingen in 2016 naar 68 in 2019. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Smallingerland vindt suïcidepreventie een belangrijk thema en omdat het donderdag Wereld Suïcide Preventie Dag is, besteden we er deze week samen met GGD Fryslân extra aandacht aan.  

Signaleren 

Ondanks dat het aantal zelfdodingen in de afgelopen drie jaar is gedaald, blijft suïcidepreventie voor ons een belangrijk thema. Ook met het oog op de huidige tijd waarin corona voor onrust, onzekerheid en werkloosheid kan zorgen. Het is en blijft daarom van groot belang om volop in te zetten op het voorkomen van een stijging van het aantal mensen dat overlijdt door zelfdoding. 
 

Preventie 

Vanuit de preventieve rol organiseren we samen met gespecialiseerde organisaties gatekeeperstrainingen. Deze training leert mensen om te praten met iemand die mogelijk zelfmoordgedachten heeft. Daarnaast wordt er ingezet op de specifieke risicogroepen. Dit doet de gemeente in samenwerking met GGD Fryslân en betrokken ketenpartners. Specifieke organisaties zijn hier voor benaderd, maar wil je zelf ook een suïcidepreventie training volgen? Dit kan online via vraagmaar.113.nl en is gratis.

Hulp via 113 

Mensen die worstelen met zelfmoordgedachten of zich zorgen maken over een naaste, kunnen hulp krijgen via 113 zelfmoordpreventie. De hulplijn van 113 Zelfmoordpreventie is tegenwoordig rechtstreeks bereikbaar via het telefoonnummer 113 én gratis via het telefoonnummer 0800-0113. Ook is het mogelijk om anoniem te chatten via 113.nl.