Eigenaar illegale boot Rottevalle niet te achterhalen

In de haven van Rottevalle ligt al langere tijd een boot waarvan de eigenaar niet te vinden is. Het is een witte ijzeren kruiser van zeven meter lang, met een blauwe stoffen opbouw. 

Illegaal ingenomen

Omdat de eigenaar niet bekend is, betekent dit dat de ligplaats illegaal is ingenomen. Dit is in strijd met de Ligtplaatsenverordening Gemeente Smallingerland. Met dit bericht bieden we de onbekende rechthebbenden de mogelijkheid om de boot zelf uit de haven te verwijderen.

Vóór 1 augustus 2023

Als u de eigenaar bent, haal dan de boot vóór 1 augustus 2023 weg van de ingenomen ligplaats. Na deze termijn verwijdert de gemeente de boot uit de haven. 

Contact

Als u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Dineke de Haan. Telefoonnummer 0512-581234 of email d.de.haan@smallingerland.nl