Eerste projecten ontvangen bijdrage uit Regiofonds

Inwoners uit Zuidoost-Friesland konden dit jaar voor het eerst subsidie aanvragen uit het Regiofonds. De projecten ‘Stroomopwaarts’ en ‘1 Miljoen Mini Missies’ zijn de twee projecten die als eerste in aanmerking komen voor deze subsidie. Deze week overhandigde wethouder Jelle Zoetendal van Heerenveen een cheque van maar liefst  50.000 euro aan de beide initiatiefnemers. Het Regiofonds heeft als doel om de leefbaarheid en samenwerking in de regio Zuidoost-Friesland te versterken.

Project Stroomopwaarts

In het project Stroomopwaarts slaan musea in Zuidoost Friesland de handen ineen. Nieske Ketelaar, directeur van museum Drachten: “Zuid Oost Friesland is een unieke regio met een heel eigen historie en aantrekkingskracht die het verdient om beter ontdekt te worden. We nemen de mensen op verschillende manieren mee naar het gebied. Op een bijzondere wijze laten we zien hoe er toen, nu en straks gewerkt werd en kan worden aan vitale dorpen en sterke economische kernen in een veerkrachtig landschap.”

1 Miljoen Mini Missies (1MMM)

1Miljoen Mini Missies (1MMM) is een project van stichting Vier. “Het idee achter 1Miljoen Mini Missies is simpel. Ik, alleen, kan niet de hele wereld veranderen. Maar samen met mensen in mijn dorp, wijk of buurt kan ik wel mijn-hele-kleine-stukje- aarde mooier, socialer en duurzamer maken. Wanneer we allemaal met mini missies onze-eigen-plek-op- de-planeet mooier maken, wordt toch de hele wereld mooi!” zegt Gretha Oost, een van de bedenkers van het project.

Tweede aanvraagperiode

Op 10 januari 2022 opent het Regiofonds voor de tweede ronde. Er kan tot en met 3 februari 2022 subsidie worden aangevraagd. Heeft u een leuk idee of project wat u wilt indienen? Neem dan contact op met het Streekwurkkantoor in Zuidoost-Friesland. Een projectadviseur bekijkt of het idee in aanmerking komt voor de subsidie en helpt u bij de aanvraag. Het projectbureau is bereikbaar via: zuidoost@fryslan.frl of telefoonnummer 058-292 52 00.