Eendjes voeren: liever niet

Het lijkt zo diervriendelijk: je oude brood aan de eendjes voeren. Toch is dat minder onschuldig dan het lijkt: overmatig voeren van eenden kan namelijk voor overlast zorgen. Voor de omgeving, maar ook voor de dieren zelf.

Informatieborden bij vijvers

In gemeente Smallingerland worden de eenden bij de vijvers tussen de Noorderdwarsvaart en de Langewyk teveel gevoerd. Er zijn daarom informatieborden geplaatst rondom de vijvers. Op deze manier willen wij bewoners en bezoekers informeren over de gevolgen van het overmatig voeren van eenden en ganzen.

Gevolgen van overmatig voeren

Er zijn enkele mogelijke gevolgen van het overmatig voeren van eenden:

  • Het voeren van (teveel) brood zorgt ervoor dat eenden korter leven. Ze leven daardoor maximaal twee tot drie jaar, waar ze gewoonlijk wel vijftien jaar kunnen leven. Dat komt doordat brood te eenzijdig voedsel is voor eenden.
  • Het voedsel dat niet wordt opgegeten maar wel achtergelaten in of bij de vijver, trekt ratten aan die de ziekte van Weil kunnen verspreiden.
  • Het brood lost op in het water. Daardoor wordt het water voedselrijker, met als gevolg dat het kan gaan stinken of dat er blauwalg kan gaan groeien.
  • Door rottend voedsel kunnen giftige bacteriën beter groeien. Eenden kunnen door deze zogeheten botulismebacteriën verlamd raken en sterven door verdrinking.