Een andere lintjesregen dan normaal

Lintjesregen ziet er dit jaar heel anders uit. We gaan niet opspelden, maar opbellen. Vandaag heeft onze burgemeester Jan Rijpstra de gedecoreerden persoonlijk gebeld om te vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen te benoemen in een ridderorde. In onze gemeente gaat het om vijf mensen.

Deze vijf mensen hebben zich op bijzondere wijze verdienstelijk gemaakt voor de samenleving en zijn benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd namens de gemeente. 

Mevrouw Elly Barendsen-Heuzeveldt uit Drachten
1987 - heden
Vrijwilliger bij en penningmeester/plv. voorzitter (sinds 2001) van Vluchtelingenwerk Smallingerland. Betrokkene fungeerde als juridisch medewerker (1987-2014)

1990 - heden
Vrijwilliger bij GroenLinks, afdeling Smallingerland. Betrokkene fungeerde (in 2018) als mede-kandidatencommissielid en ondersteunde bij de kandidaatstellingsprocedure
 

Mevrouw Aaltje Haitsma-Westerlaan uit Drachten
1970 – heden
Vrijwilliger bij de Korfbalvereniging Drachten (400 leden). Betrokkene fungeert als voorzitter van de afdeling Jeugdcommissie, de afdeling PR en Communicatie. Daarnaast was zij lid van de sponsorcommissie 

2006-2015
Bestuurslid, voorzitter en penningmeester van het Sportgala Smallingerland. Betrokkene organiseerde het huldigen van de kampioenen en de verkiezingen van het sporttalent 

2007-2018 
Vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Smallingerland. Betrokkene begeleidde statushouders maatschappelijk. Daarnaast hielp zij bij aanvragen van de gezinshereniging 
 

De heer Gerrit Jan van Binsbergen uit Drachten
1987-2016
Vrijwilliger bij de Nederlandse Volleybalbond, Regio Noord. Betrokkene fungeerde/fungeert als scheidsrechter (1987 – heden), als scheidsrechteraanwijzer (2009-2011) en als begeleider van nieuwe scheidsrechters (2014-2016)

1997-2008
Voorzitter (2001-2008) en secretaris (2000-2001) van de Cliëntenraad Smallingerland. De raad komt op voor inwoners van de gemeente Smallingerland die met de participatiewet in aanraking komen. Daarnaast begeleidde hij mensen met een beperking in hun communicatie met het UWV en de re-integratiebedrijven.

1998-2017
Vrijwilliger bij de Hockeyclub DHMC te Drachten (450 leden). Betrokkene fungeerde als scheidsrechter en als lid van de zaalhockeycommissie (2007-2017)
 

De heer Gjalt Lindeboom uit Houtigehage
1978-2004
Bestuurslid (1981-1994) van en vrijwilliger bij de modelvliegvereniging Aero Club Drachten. Betrokkene zette zich in voor de ontwikkeling van de club en de modelvliegsport. Daarnaast begeleidde hij de jonge leden, verrichtte hij onderhoudswerkzaamheden en nam hij het voortouw bij het geven van vliegshows bij dorpsfeesten.

1989-heden
Vrijwilliger bij de Vliegclub Fryslân. Betrokkene is instructeur, havenmeester en brandweerman. Daarnaast verricht hij onderhoudswerkzaamheden. Tevens vliegt hij ieder jaar met kinderen van de Stichting Fly4U.

1995-heden
Vrijwilliger bij de Vliegclub Westerwolde te Vledderveen. Betrokkene is vlieginstructeur. Daarnaast zette hij zich in voor de theorieopleiding. Tevens is hij gecertificeerd brandweerman en kan er in geval van nood een beroep op hem worden gedaan. Voorts vloog hij met zieke kinderen, leidde bezoekers rond en verrichtte hij onderhoudswerkzaamheden.

2002-2009
Restaurateur bij het luchtvaartmuseum Aviodrome in Lelystad.
 

Mevrouw Diny Bergsma-De Vries uit Drachten
1994-2003
Vrijwilliger bij de Montessorischool Drachten. Betrokkene fungeerde als secretaris van de ouderraad. Daarnaast zette zij zich in als overblijfmoeder en verrichtte schoonmaakwerkzaamheden. Voorts zette zij zich in voor de redactie van de schoolkrant, als bibliotheekouder en verkeersouder.

2001-heden
Vrijwilliger bij CSG Liudger, locatie Raai te Drachten. Betrokkene maakt deel uit van de klankbordgroep en fungeert als bibliothecaris in de mediatheek

2016-heden
Lid van de Werkgroep Minimoestuinen Wrottersploech. Betrokkene organiseert tuinonderwijs voor basisscholen.
 

De uitreiking zelf vindt later plaats, op één landelijke uitreikdatum, als de maatregelen om het corona-virus in te dammen dat toelaten.