Dodenherdenking op woensdag 4 mei

Op woensdag 4 mei vindt de jaarlijkse Dodenherdenking van de gemeente Smallingerland plaats. U bent van harte welkom.

Stille tocht

We starten om 19.00 uur bij het Carillon in het centrum van Drachten, om vervolgens in stille tocht naar het Van Haersmapark te gaan. Dit zal ongeveer twintig minuten minuten duren. Jongeren die betrokken zijn bij de MOS en de leerlingen van OSG Singelland dragen tijdens de tocht de kransen.

De officiële plechtigheid wordt namens de gemeente geopend door Peter Boomsma en start om 19.30 uur in het Van Haersmapark.

Oorlogsmonument

Burgemeester Jan Rijpstra en zijn vrouw Caro van Dijk leggen de eerste krans bij het oorlogsmonument, dat is opgericht ter nagedachtenis aan achttien medeburgers die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen. Vervolgens worden kransen gelegd namens de gemeenteraad van de gemeente Smallingerland, de veteranen, het OSG Singelland en bij het Sinti en Roma monument, het Joods monument en het Nederlandse-Tramweg-Maatschappij-monument.

De kransen worden gelegd door leerlingen van PCBO Het Mozaïek, PCBO It Ambyld en OSG Singelland.

Wilhelmus

Na de kranslegging is het woord aan burgemeester Rijpstra. Na de taptoe en de twee minuten stilte worden het eerste en het zesde couplet van het Wilhelmus gespeeld, onder muzikale begeleiding van CMV Concordia uit Drachten. Daarna kunnen de bezoekers deelnemen aan het defilé langs de monumenten.