Denk mee over een aardgasvrij Smallingerland

Elke gemeente moet in opdracht van de landelijke overheid voor eind 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen. In deze visie geven gemeentes aan wat de alternatieven zijn voor aardgas in hun gemeente. Ook moet er worden aangegeven welke wijken aardgasvrij gemaakt gaan worden en op welke manier. 

Wat is een Transitievisie Warmte?

Een Transitievisie Warmte geeft antwoord op onder andere de volgende vragen:

  • Wat zijn de alternatieven voor aardgas binnen de gemeente?
  • Welke oplossingen zijn er per wijk om deze aardgasvrij te maken?
  • Wat is een goed moment om met deze alternatieven te starten?

We doen het samen

Smallingerland voert de regie over de overgang naar een aardgasvrije gemeente en betrekt u als bewoner en ondernemer, maar ook onze partners zo vroeg mogelijk in het proces. Dit gaat stap voor stap. Zodat iedereen kan meedenken. Binnenkort kunt u daarom van ons een enquête verwachten. 

Deel jouw verhaal

We zijn bezig met een bewustwordingscampagne rond het thema aardgasvrij leven. Heeft u  al maatregelen genomen (groot of klein) om uw huis te verduurzamen? Heef u zonnepanelen aangeschaft, uw huis geïsoleerd of tochtstrips geplaatst? En wilt u uw verhaal met ons delen? En misschien zelfs meewerken aan de campagne? Laat het ons weten en stuur een mailtje naar duurzaamheid@smallingerland.nl.