De nieuwjaarstoespraak van de burgemeester

Goedemiddag dames en heren en welkom in het nieuwe jaar 2020!

Een nieuw jaar ligt voor ons maar de laatste week van het oude jaar is een hele inktzwarte bladzijde geworden. Het afschuwelijke steekincident waar de 16-jarige Roan aan zijn verwondingen is overleden, heeft ons allen diep geraakt. Veel vragen zijn nog niet beantwoord en als er straks antwoorden zijn, weten we een ding zeker, Roan krijgen we niet meer terug. Onze gedachten zijn bij zijn familie, vrienden en vriendinnen. Vanavond bij de stille tocht zullen we er voor hen zijn.

Aan u allen, wil ik namens het college van de gemeente Smallingerland u de allerbeste wensen overbrengen voor het nieuwe jaar. Directie en medewerkers van de Lawei, wil ik alvast bedanken voor hun inzet om er elk jaar weer zo een groot en gezellig feest van te maken voor iedereen.

Een jaar waar wat mij betreft de opdracht voor ons allen ligt: wat kan ik doen voor onze gemeente, voor onze samenleving ipv wat doet de gemeente en de samenleving voor mij.

2020 ligt voor ons, toekomst, vooruitkijken. Voordat ik daar wat over wil gaan zeggen, een paar opmerkingen over 2019, want op het moment dat we nieuwe wegen of vaarwegen in slaan moeten we wel weten waar wij vandaan komen.

Het was het jaar van mijn komst naar Drachten als burgemeester en samen met mijn lieve vrouw Caro betekende dit een nieuwe stap in ons leven, opnieuw je thuis gaan voelen. En dat laatste begint aardig te lukken. Ik ben onder de indruk van wat er allemaal in onze gemeente wordt georganiseerd, de sterke verenigingscultuur en de organisatiekracht. De prachtige omgeving met zoveel water, wandel en fiets mogelijkheden. Als je inwoner bent en je woont hier al langere tijd vind je dit waarschijnlijk de gewoonste zaak van de wereld, de ruimte en de mogelijkheden. Gewoon…. Maar ook van iets gewoons kun je elke dag genieten. 

Onze gemeente is een kostbaar bezit van ons allemaal. En daarom zijn we in 2019 begonnen met het vorm geven aan de toekomst van Smallingerland. Dat doen we door een omgevingsvisie op te stellen. Niet van bovenaf op leggen. Maar samen met de inwoners van Smallingerland hebben we sessies georganiseerd en nagedacht over wat we belangrijk vinden voor de toekomst van heel Smallingerland. 

Zeer inspirerend om met elkaar vorm en inhoud te geven aan de gemeente waar wij allen wonen, werken en ondernemen.
Een mooi voorbeeld vind ik ons dorp Oudega, waar met de inwoners ‘Oudega aan het water’ wordt ontwikkeld. Een prachtig plan dat gaat worden uitgevoerd.

Ook is onze dienstverlening aan u, inwoners en ondernemers onder de loep gelegd. Wij zijn er voor u en omdat het vanaf heden mogelijk is om online een afspraak te maken, wordt de wachttijd in het gemeentehuis een stuk korter.

Ik noem nog twee voorbeelden van initiatieven die worden uitgevoerd: zo is er een Schoonmonitor App ontwikkeld waarbij u kunt aangeven hoe schoon u de gebieden binnen uw gemeente vindt. Met deze informatie kan de gemeente haar werkzaamheden aanscherpen en verbeteren. Of het Festival B, een festival gericht op duurzaamheid, voeding en gezondheid.

Met deze paar voorbeelden, zie ik de rode draad in onze acties en doelstellingen: Samenwerken. Ik ben ervan overtuigd dat wij door de samenwerking elke keer een stapje dichter bij elkaar komen. 
Overigens zijn onze geweldige onderwijsinstellingen en ondernemers ook belangrijke gesprekspartners in dit traject. (Retail, Industrieterreinen, A7, Innovatie Cluster Drachten dat als een speer loopt met nieuwe bedrijven uit heel Noord-Nederland die zich willen verbinden). Maar we moeten geen praatclub worden, we moeten gaan doen, gaan uitvoeren. Drachten/Smallingerland wordt niets voor niets gezien als een speerpunt in de maakindustrie.

Maar, zo vraag ik me na bijna een jaar als burgemeester hier af: er gebeuren hier zoveel mooie dingen, zien we dit wel? Soms krijg ik wel eens het gevoel van: het glas is half leeg. Een beetje dat zeurderige, met als ondertoon: ’t is weer niks die gemeente. Wat doen ze eigenlijk? Tegen al deze mensen zou ik willen zeggen 

Vraag ook eens wat jij voor de gemeente kan betekenen. Klein voorbeeldje, zullen wel meer burgemeesters noemen: vuurwerkafval, wie ruimt het op? Kleine moeite lijkt me.

Daar zit volgens mij een belangrijk punt. Ook zelf initiatief tonen, de handen uit de mouwen steken en niet de gemakkelijkste weg kiezen van: ‘gemeente dit moeten jullie voor mij maar allemaal doen’. Ik ben ervan overtuigd dat als alle inwoners iets teruggeven aan de maatschappij we kunnen gaan spreken over het samen leven!

Natuurlijk ben ik uitermate trots ben op al onze vrijwilligers in tal van verenigingen, stichtingen, organisaties, de vrijwillige brandweer, als mantelzorgers enz., die hun steentje bijdragen aan onze samenleving. Ik denk als u en jullie even nadenken dan kun je een groot aantal mensen in je omgeving aanwijzen. 

Het woordje trots, ik gebruik het wel vaker. Bij mijn kinderen, kleinkinderen, maar ook in mijn werk. Je mag best eens tegen iemand zeggen dat je trots op hem of haar bent. Complimentjes geven, daar zijn we niet zo goed in. 

Maar goed, onze blik op het nieuwe jaar. Vanaf 1 januari 2020 mag Smallingerland zich European City of Sport noemen voor dit jaar. Het is een certificaat, een erkenning vanuit Europa voor Smallingerland. Sport en bewegen dragen bij aan de vitaliteit, gezond gedrag, ontmoeting met anderen wat zeker ook voor ouderen de eenzaamheid doet verminderen. Ons sportbedrijf gaat dit jaar hier verder invulling aan geven met onze inwoner Henk de Jong, de trainer van het succesvolle Cambuur, als ambassadeur. De officiële aftrap zal op 16 januari plaatsvinden.

Sport, cultuur, hier kunnen we veel mensen mee bereiken. Mooi is dit jaar ook het 75-jarig bestaan van de SKS de 'Sintrale Kommisje Skûtsjesilen'. Dat zal ook feestelijk worden gevierd in Drachten, waar nagenoeg alle Skûtjes zijn gebouwd, met natuurlijk ons Drachtster Skûtsje. Het past heel mooi in de activiteiten van European City of Sport en hier komen sport en cultuur heel mooi samen.

Maar er zijn nog meer ambities: Smallingerland wil een energiezuinige en duurzame gemeente zijn. Daarom hebben wij energiecoaches opgeleid die bij inwoners langs kunnen gaan om tips te geven hoe op een eenvoudige maar ook minder eenvoudige wijze u uw woning kunt verduurzamen en minder energie hoeft te verbruiken, wat u geld bespaart. 
Met de toename van elektrische voertuigen, voorspeld wordt dat er in Nederland in 2030, 3 miljoen elektrische voertuigen zullen zijn, zullen er ook meer laadpalen moeten komen. Maar als u liever fietst: er zijn al plannen voor zogenoemde snelfietsroutes. Kortom grote uitdagingen die verder gaan dan alleen onze gemeente natuurlijk. 

Dat geldt ook voor de Lelylijn, die de mobiliteit en bereikbaarheid moet verbeteren en het autoverkeer moet terugdringen. Het slagen van de Lelylijn hangt af van het zgn. breder willen denken, over eigen schaduwen heenstappen en volledig gaan voor het belang van Fryslân, Groningen en Drenthe. En nee, wij zullen Leeuwarden echt niet in de steek laten. Het is en blijft onze provinciale hoofdstad en samenwerking tussen Smallingerland, Leeuwarden, Heerenveen en Sûdwest Fryslân komt heel de provincie Fryslân ten goede.

Tot slot, dames en heren.
Vorig jaar sprak mijn voorganger dat de bodem van de schatkist in zicht is. Ja, dat is waar. We zullen moeten schrapen en vooral keuzes moeten gaan maken. Onze gemeenteraad is zich hiervan terdege bewust. Maar ook hier geldt: keuzes maak je door een gedegen op feiten gebaseerde discussie te voeren in de gemeenteraad. Wij gaan over kerntaken spreken dit jaar. Wat vind je dat een gemeente moet doen en wat niet. Ik verwacht dat we er aan het einde van dit jaar uit zijn. Dat we met elkaar – want anders lukt het niet – een huzarenstukje gaan leveren. 

Dames en Heren, toen ik dit opschreef moest ik aan Paul van Vliet denken die hier een prachtig lied overgeschreven met als titel: De Oude Droom. In het kort gaat het erover dat u soms vol goede moed aan een nieuwe reis begint en dan op die reis tegenslagen ontmoet. Wij hebben elkaar nodig, met onze verschillen onderling zullen we eruit moeten komen. En dan zegt Paul van Vliet: ‘En daar zal dan blijken dat je verder kunt kijken, en hoger kunt reiken dan je ooit had gedacht’.

Dat is mijn wens, misschien wel een belofte, die ik meeneem in 2020. Laten wij hoger reiken dan ooit tevoren en samen bouwen aan ons Smallingerland en vooral ook dat we aan ons zelf vragen: wat kan ik voor onze gemeente betekenen en hieraan bijdragen!


Jan Rijpstra
Burgemeester Smallingerland