Informatie voor ondernemers vanwege corona

Regelingen voor ondernemers vanwege coronacrisis

Gepubliceerd: 26 maart 2020
Update: 3 september 2020

De gevolgen van de coronacrisis zijn enorm. Ook ondernemers in Smallingerland worden zwaar getroffen. Het kabinet heeft verschillende landelijke regelingen bekend gemaakt waar ondernemers gebruik van kunnen maken.

Naast de landelijke regelingen biedt Smallingerland aanvullende maatregelen. Een opsomming daarvan vindt u onder 'Gemeentelijke maatregelen'.

Landelijke regelingen

Op de website van Yn Business (loket voor Friese ondernemers) staat een overzicht van alle maatregelen die het Kabinet heeft genomen bijvoorbeeld: 

  • Versoepeling uitstel van betaling en verlaging boetes
  • Verruiming borgstelling MKB-krediet
  • Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (MKB)
  • Ondernemersadvies landelijk

Ondernemersadvies over de maatregelen

Heeft u verder ondernemersvragen over het coronavirus of hulp nodig bij het invullen van deze regelingen? Neem contact op met:

Opstarten bedrijf/praktijk in de 1,5-metersamenleving

Ondernemers die vragen hebben over het opstarten van hun bedrijf/praktijk in de 1,5-metersamenleving verwijzen wij naar het protocol van de eigen branchevereniging. De protocollen zijn opgesteld om de algemene regels van het RIVM op te volgen.

Noordelijke regelingen

Misschien is het ook een moment om stil te staan bij ontwikkelingen in uw bedrijf. Op de website van SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland) vindt u alle noordelijke regelingen en uitbreidingen van bestaande subsidieregelingen vanwege de coronamaatregelen. 

Gemeentelijke maatregelen

Gemeente Smallingerland biedt naast de landelijke maatregelen extra ondersteuning.

Uitstel belastingen
Ondernemers en zzp'ers kunnen vragen om uitstel van betaling gemeentelijke belastingen en reclamebelasting tot 1 juli 2020. In aanmerking komen voor uitstel van betaling? Vul dan het onderstaande formulier in.

Uitstel van betaling gemeentelijke belastingen aanvragen

Versneld betalen facturen
De gemeente versnelt de betalingstermijn van 30 dagen naar maximaal 14 dagen.

Ontheffingen
Ondernemers in het centrum kunnen een tijdelijke ontheffing 'gesloten gebied' krijgen voor bezorging.

Zorgaanbieders Wmo en re-integratie
Alle soorten van alternatieve ondersteuning bijv. beeldzorg, skype etc. worden vergoed tegen de huidige WMO-tarieven. Dit geldt voor alle Wmo-zorgpartners en re-integratiebedrijven. Over eventuele verdere noodmaatregelen volgt nog bericht.

Zorgaanbieders Jeugdwet of Beschermd Wonen
Kijk voor actuele informatie op de site van Sociaal Domein Fryslân.

Subsidies
Alle structurele subsidies gaan door. Het voorschot kan worden versneld. We zijn soepel bij de beoordeling achteraf als een prestatie niet (volledig) gehaald kan worden als gevolg van de coronacrisis.

Opschorting huur
Ondernemers die een pand van ons huren kunnen uitstel krijgen voor de betaling van de huurpenningen tot 1 juli 2020.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
Ondernemers in Smallingerland kunnen via Bureau Zelfstandigen Fryslân(BZF) ondersteuning aanvragen in de kosten van het levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. Lees voordat u een aanvraag doet de voorwaarden op de website van BZF. Hier vindt u ook het aanvraagformulier.

De aanvraag levensonderhoud en het voorschot daarop wordt volledig door BZF behandeld. De aanvraag voor een lening voor bedrijfskapitaal wordt ingediend bij BZF, maar behandelt de gemeente zelf. Onze consulenten zelfstandigenregelingen nemen na de aanvraag contact met u op.

Leges evenementen
Er worden niet opnieuw leges in rekening gebracht bij evenementen die worden verplaatst naar uiterlijk 2021.

Bevoorrading supermarkten
Supermarkten mogen hun winkels 24 uur per dag bevoorraden.

Versnelling vergunningverlening, bouw- en infrastructuurwerkzaamheden
Wij versnellen onze vergunningverlening, gaan onverminderd door met onze gebiedsontwikkelingen en laten onze onderhoudswerkzaamheden en vervangingsinvesteringen (zo mogelijk versneld) doorgang vinden ter ondersteuning van de bouw en- infrasector.

Noodpakket voor banen en economie

MKB-voucher nu ook voor scholing personeel

Gepubliceerd: 15 april 2020

Friese MKB-ondernemers kunnen de MKB-Voucherregeling nu ook gebruiken voor het om- of bijscholen van personeel. De regeling is verruimd met ingang van 3 april.

Ondernemers krijgen voor een opleiding tot 50% van de kosten vergoed tot een maximum van € 2500,-. Reden voor gemeente Smallingerland om samen met ROC Friese Poort te kijken naar het aanbod van opleidingen. 

Erkende opleidingen

Saskia Visser van ROC Friese Poort vindt in deze tijd een training ‘Thuiswerken en digitale weerbaarheid’ heel actueel. En dat geldt ook voor een training 'Eerste Hulp bij Teams of een webinar 'Creëer orde in de chaos'. U kunt bij ROC Friese Poort terecht voor verschillende erkende mbo-opleidingen, cursussen, brancheopleidingen en trainingen. Van zorg en welzijn tot aan zakelijke dienstverlening en van techniek tot aan horeca.

Deels digitaal

Een deel van de trainingen is ook digitaal: digitale weerbaarheid, ondernemend gedrag of een communicatietraining. Nieuwsgierig naar het hele aanbod? Bekijk snel de website van ROC Friese Poort.

Meer informatie

Sander de Rouwe, Gedeputeerde Provincie Fryslân, wil ondernemers juist nú de kans geven om te investeren in hun medewerkers. Meer informatie over de MKB-voucherregeling vindt u op de site van Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).