Horeca mag terrassen vergroten in Smallingerland

De horeca is sinds 1 juni weer open. Om horecaondernemers zoveel mogelijk te ondersteunen, mogen ze hun terrassen tijdelijk uitbreiden van juni tot en met september 2020. Om ruimte te maken is de Kaden dan deels afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De opening van de horeca betekent meer mensen op straat. Het blijft belangrijk dat we rekening houden met elkaar en ons houden aan de richtlijnen van het RIVM. 

Om het makkelijker te maken hoeven de horecaondernemers aan de Noord- en Zuidkade, Noorder- en Zuiderbuurt, Raadhuisplein en Moleneind hiervoor geen aanvraag te doen. Andere horecaondernemers moeten wel contact opnemen met de gemeente, want het kan voor deze ondernemers iets lastiger zijn om het terras te vergroten. Samen met hen kijkt de gemeente naar de mogelijkheden. Horecaondernemers hoeven over het uitgebreide terras geen precario te betalen. Bent u horecaondernemer en heeft u geen brief van ons ontvangen, maar wilt u wel uw terras uitbreiden? Neem dan contact met ons op via evenementen@smallingerland.nl

Regels APV en terrasvergunning blijven gelden

De huidige regels uit de Algemene Plaatselijke Verordening en de voorwaarden van een terrasvergunning blijven gelden. Dit gaat over bijvoorbeeld de opening- en sluitingstijden, muziek, afval en overlast. Ook zijn er regels voor de inrichting van het terras. Dit heeft te maken met de 1,5-metersamenleving én de toegang voor aanwonenden en de hulp- en nooddiensten. De maatregelen vanuit de noodverordening blijven leidend. Alle horecaondernemers (met een terrasvergunning) en aanwonenden van de Kaden zijn inmiddels via een brief geïnformeerd. 

Gewijzigde verkeersituatie De Kaden

Omdat er extra ruimte nodig is voor terrassen op de Kaden sloten we de Noordkade voor een deel af voor gemotoriseerd verkeer. Het gaat om het deel tussen de Tine Talmanstraat en de Nachtegaalstraat/De Singel. Vanaf donderdag 18 juni is dat weer aangepast. In overleg met betrokken inwoners en ondernemers besloten we om dit deel van maandag tot en met zaterdag van 7.00 tot 16.00 uur open te zetten. Buiten deze tijden, dus ook op zondag, is dat deel dus afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De noordelijke rijbaan is dan alleen toegankelijk voor fietsers en voetgangers, zodat de stoep gebruikt kan worden als terras. Wij vragen om hier rekening met elkaar te houden, ook met de mindervalide verkeersdeelnemer. De zuidelijke rijbaan blijft toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. De parkeerplaatsen op de middenberm blijven bereikbaar. Het verkeer wordt omgeleid via onder andere de Berglaan. Dat staat met borden aangegeven.

Restaurants en cafés mogen sinds 1 juni weer open onder bepaalde voorwaarden. De meeste actuele richtlijnen voor de veiligheidsregio Fryslân staan in de geldende noodverordening
Voor de terrassen geldt de volgende sluitingstijd: 01.00 uur