Algemeen nieuws over corona

Corona-aanpak: per 1 juli weer stap vooruit 

Opnieuw kunnen we een stap vooruit zetten in de corona-aanpak. We starten een nieuw hoofdstuk en gaan van een intelligente lockdown naar ruimte met regels. Algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen. Kijk voor een uitgebreid overzicht op rijksoverheid.nl

Coronamaatregelen vanaf 1 juli 2020

Lees eerdere nieuwsberichten

Opnieuw versoepeling van coronamaatregelen

Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Vanaf 1 juni kunnen we in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepelen: ‘alleen’ wordt weer iets meer ‘samen’.

Voor iedereen blijft gelden:

 • Was vaak uw handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • 70-plussers of mensen met een kwetsbare gezondheid zijn extra voorzichtig.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten.
 • Vermijd drukte (ga weg als u geen 1,5 meter afstand tot anderen kunt houden).

Meer informatie over de aanpassing van de maatregelen per 1 juni  staat op de website van rijksoverheid.nl

Stap voor stap meer ruimte coronamaatregelen

Versoepeling coronamaatregelen vanaf maandag 11 mei

Gepubliceerd: 7 mei 2020

Het kabinet begint het met het aanpassen van maatregelen. Vanaf maandag 11 mei kunnen we elkaar in Nederland iets meer ruimte geven, en daarbij het coronavirus onder controle houden. Dit kan alleen als iedereen zich aan de maatregelen tegen het coronavirus blijft houden.

Het risico is zeker nog niet weg, maar de Nederlandse aanpak van corona heeft goed gewerkt om de gevolgen van het virus onder controle te krijgen. Meer informatie over de versoepeling en de voorwaarden leest u op Rijksoverheid.nl

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over de situatie rondom de corona-uitbraak. Lees de kamerbrief.
Stap voor stap maatregelen versoepeld

Maatregelen corona verlengd tot en met 19 mei

Gepubliceerd: 23 april 2020

Het kabinet verlengde de meeste coronamaatregelen tot en met 19 mei. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren. Voor nu blijft het advies: handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken en afstand houden. In de week vóór 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is.

Hieronder vindt u een overzicht van wat er wijzigt. Aan de praktische invulling van de wijzigingen binnen Smallingerland wordt de komende tijd gewerkt.

Onderwijs en kinderopvang

Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang openen op 11 mei hun deuren. Kinderen kunnen naar de buitenschoolse opvang (BSO) op de dagen dat zij naar school gaan.

 • Basisscholen in het primair onderwijs halveren de groepsgrootte in de klas. Kinderen gaan daarbij ongeveer 50% van de tijd naar school. De andere helft van de tijd volgen zij onderwijs op afstand.
 • De praktische invulling ligt de komende tijd bij de scholen. Zij gaan dit verder uitwerken. Dat kan dus per school anders zijn. Scholen informeren ouders over wat dit voor het onderwijs van hun kinderen precies betekent.
 • Het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd gaat 100% open.
 • Ouders worden opgeroepen kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school of opvang te brengen om zo het openbaar vervoer te ontlasten.
 • Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen voorbereidingen treffen, zodat leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf dinsdag 2 juni weer (deels) naar school kunnen.

Sport

 • Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).
 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
 • Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; dat kan dus per gemeente anders zijn.
 • Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter afstand houden.

Zelfstandig wonende ouderen

Het advies om niet op bezoek te gaan bij 70-plussers wordt aangepast. Vanaf 29 april geldt: zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder kunnen door één of twee vaste personen af en toe worden bezocht.

Evenementen

Evenementen vormen helaas een risico op te snelle en te brede verspreiding van het virus. Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt verlengd tot 1 september.

Impact op de samenleving en sociaaleconomische gevolgen

Met iedere stap die we in dit proces zetten, zijn sommige mensen misschien opgelucht en anderen juist teleurgesteld of bezorgd. Toch is dit de intelligente weg vooruit naar een gezonde samenleving. Een samenleving waarin mensen zich veilig voelen, kunnen ondernemen, onderwijs volgen en zich weer zo vrij mogelijk kunnen bewegen. Daarbij gebruiken we de kansrijke plannen die bedrijven en organisaties maken voor de anderhalvemetersamenleving.

De impact op de samenleving en de sociaaleconomische gevolgen van de crisis zijn groot. De overheid kan dankzij haar goede financiële positie eerste hulp bieden aan ondernemingen, zelfstandigen en getroffen sectoren. Maar we kunnen niet voorkomen dat veel mensen geraakt worden. Gelukkig zien we dat overal in de samenleving mensen, bedrijven en organisaties opstaan om elkaar te helpen.

Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl
Tabel coronamaatregelen

 

 

Coronavirus eenvoudig uitgelegd op corona.steffie.nl

Gepubliceerd: 2 april 2020

Informatie begrijpen over het coronavirus kan soms best lastig zijn. Daarom is uitleghulp Steffie er. Op corona.steffie.nl legt ze op een eenvoudige manier uit hoe je bijvoorbeeld kunt zorgen dat het coronavirus zich niet verder verspreidt

Uitleghulp Steffie

Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april 

Gepubliceerd: 1 april 2020

Het kabinet heeft gisteren besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.

Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en de capaciteit op de intensive care afdelingen voordat er met zekerheid gezegd kan worden dat de epidemie onder controle is en dus de maatregelen heroverwogen kunnen worden.

Lees het hele bericht op rijksoverheid.nl

Maatregelen verlengdInwoner van Drachten positief getest op coronavirus

Gepubliceerd: 11 maart 2020

In Drachten is het nieuwe coronavirus vastgesteld bij een 78-jarige man. Hij is samen met zijn vrouw in Brabant op familiebezoek geweest. Na terugkomst in Fryslân kreeg de man ziekteverschijnselen.

Na overleg met zijn huisarts is de patiënt opgenomen in het ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. Tijdens deze opname is de patiënt getest op het influenza- en het coronavirus. Uit deze testen blijkt dat de patiënt het coronavirus heeft. Op dinsdag 10 maart is de patiënt, die aan de beterende hand was, naar huis gestuurd. Daar verblijft hij nu in thuisisolatie.  

Contactonderzoek opgestart 

GGD Fryslân monitort de patiënt en zijn vrouw en is begonnen aan het contactonderzoek. Daarmee wordt in kaart gebracht met wie deze patiënt contact heeft gehad. Contacten van de patiënt worden door GGD Fryslân benaderd. Mochten deze personen klachten krijgen die passen bij het nieuwe coronavirus, dan krijgen zij gerichte adviezen. Het RIVM en de GGD blijven alert op nieuwe gevallen en passen bij elke nieuwe patiënt het dan geldende protocol toe. Daarmee wordt de kans verkleind dat de ziekte zich in Nederland kan verspreiden. 

Wat kun je doen om verspreiding van het virus te voorkomen? 

De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn dezelfde maatregelen als die voor de griep en verkoudheid: 
•    was regelmatig je handen met water en zeep 
•    hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 
•    gebruik papieren zakdoekjes 
•    schud geen handen 

Als je klachten hebt 

Heb je koorts met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid)? En ben je de afgelopen twee weken in een land of regio geweest met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus? Of heb je de afgelopen twee weken contact gehad met een positief geteste patiënt met het nieuwe coronavirus? Neem dan telefonisch contact op met je huisarts. 

Voor meer informatie over het nieuwe coronavirus 

Vragen over het coronavirus? Het RIVM zette de vragen en antwoorden over het coronavirus op een rij.
Op de website van het RIVM de GGD staat meer informatie over het nieuwe coronavirus en de rol van de GGD.

Voor algemene vragen over het coronavirus is een landelijk publieksnummer geopend: 0800-1351. 

Coronavirus! Wat kunt u doen?

Gepubliceerd: 3 maart 2020

Veel mensen denken aan het coronavirus. De kans dat u dit virus krijgt is heel klein. En gelukkig worden mensen met dit virus bijna allemaal weer beter. Maar het is goed om voorzichtig te zijn.

Wat kunt u doen?

Hier vindt u een paar belangrijke tips:

 • Was uw handen een paar keer per dag met zeep. Was ook goed tussen de vingers.
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen en hoesten.
 • Nies of hoest in uw elleboog

De huisarts bellen?

Heeft u koorts? Hoest u veel of is ademen moeilijk? Meestal is dat een gewone verkoudheid.

Maar misschien bent u bijvoorbeeld in China, Iran, Zuid-Korea of Noord-Italië geweest. Of iemand dichtbij u heeft het coronavirus.
Daarbij heeft u koorts (38 graden of hoger) én hoest of ademt u moeilijk. Bel dan meteen de huisarts en vraag wat u kunt doen. 

Ga niet naar het spreekuur, maar blijf thuis!

Houd de website van het RIVM in de gaten voor actuele informatie over het coronavirus.

Het nieuwe coronavirus

Gepubliceerd: 7 februari 2020

Het is volop in het nieuws. In de stad Wuhan in China is een uitbraak van een nieuw coronavirus. De meeste patiënten hebben een longontsteking. De Chinese autoriteiten onderzoeken op dit moment het coronavirus en de bron van de besmettingen.

Lees hieronder wat je moet doen als je klachten hebt.

Neem contact op met je huisarts als je:

 • Koorts (ten minste 38 graden Celsius) hebt én klachten van hoesten, neusverkoudheid of keelpijn; én
 • Deze klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit Wuhan óf na contact met een patiënt met een door het laboratorium bevestigde nieuwe coronavirusinfectie.

Meer informatie over deze uitbraak? 

 • Op de website van het RIVM vind je meer informatie en de actuele berichtgeving over het virus. Ook kun je tijdens kantooruren contact opnemen met de afdeling Infectieziektebestrijding van GGD Fryslân via: 088 22 99 222.
 • Heb je plannen om op reis te gaan naar China? Bekijk het actuele reisadvies voor China.
 • Veelgestelde vragen over het nieuwe coronavirus vind je op de website van het RIVM.