Cornelis Zijlstra (1934) en Siepy Zijlstra-De Roos beiden lid in de Orde van Oranje Nassau

Op zondag 14 november heeft de burgemeester J. Rijpstra twee Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt. Zowel de heer Cornelis Zijlstra (4 mei 1934) als zijn vrouw Sybrigje Zijlstra - De Roos (12 april 1938) zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Cornelis Zijlstra (4 mei 1934) heeft zich vanaf november 1948 belangeloos ingezet als organist voor de (eerst Christelijk-) Gereformeerde kerken in Drachten. Hij begon als 14-jarige jongen en heeft sindsdien bijna elke zondag 1 of 2 keer gespeeld. Inmiddels is hij 87 jaar en doet dit nog steeds. Door de week speelt de heer Zijlstra ook bij begrafenissen en trouwerijen. Verder zit hij in de orgelcommissie, maakt de roosters voor de organisten en zit in verschillende commissies voor verbouwingen en restauraties van kerken en orgels. Hij stemt alle orgels in Drachten en zorgt ervoor dat altijd alles in orde is.

Decorandus is vanaf 2003 kerkmeester geweest van de Zuiderkerk en de Grote kerk in Drachten. Daar begeleidde hij het onderhoud en de renovaties. Ook heeft hij in de bouwcommissies van de Fonteinkerk en kerk De Oase (beide in Drachten) gezeten en in adviescommissies van kerken buiten Drachten zoals Boornbergum en Oudega. Verder zit decorandus in de commissie Orgelconcerten van de Grote Kerk Drachten. Jaarlijks worden door hem verschillende concerten en sing-in georganiseerd. Rond de kerstdagen organiseert hij jaarlijks, samen met zijn echtgenote, het 'kerstconcert bij kaarslicht'.

Vanaf de oprichting in 1995 van de Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers, door zijn vrouw Siepy Zijlstra-De Roos (ook voorgedragen voor een koninklijke onderscheiding), tot op heden, ondersteunt hij haar daarbij op allerlei gebieden. Hij rijdt met haar en de hulpzoekende(n) door heel Nederland op zoek naar hulp (advocaten, artsen, psychiaters, onderdak, middelen etc.). Regelmatig hebben decorandus en zijn echtgenote asielzoekers onderdak verleend. Ruim 20 uren per week verrichtte decorandus voor al deze werkzaamheden, gedurende een tijdsbestek van in totaal 73 jaren. De laatste jaren is decorandus aan het afbouwen, mede gezien zijn leeftijd en zijn broze gezondheid.

In het verleden, na zijn diensttijd tot aan zijn pensioen heeft decorandus als Officier bij de Genie en bij de BB

Decorandus mevrouw Sybrigje de Roos (12 april 1938) was tot haar huwelijk in 1961 onderwijzeres op een lagere school en zoals dat in die tijd ging stopte ze daarmee toen ze ging trouwen. Ze heeft daarna nog vele jaren invalwerk gedaan. Vanaf die tijd heeft decorandus zich op vrijwillige basis verdienstelijk gemaakt op veel verschillende vlakken. Zij was vooral actief met de hulp aan uitgeprocedeerde asielzoekers, individuen en gezinnen wier verzoek om een verblijfsvergunning afgewezen is. Ook de AMA’s konden altijd op haar steun rekenen. In 1995 heeft mevrouw De Roos de Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers opgericht. Deze werkgroep bestaat uit 5 – 8 personen. Toen ze het in 2011 wat rustiger aan moest doen heeft ze het voorzitterschap overgedragen, maar bleef actief lid. Tot op heden zet ze zich, voor zover haar gezondheid dat nog toelaat, in voor mensen die haar hulp nodig hebben. Ze heeft hierin veel steun en hulp van haar echtgenoot Cor Zijlstra. Zij kwamen op voor de armen en verdrukten en hielpen mensen die geen helper hadden.

Van 1970 - 2000 was mevrouw De Roos secretaresse van het Prinses Beatrixfonds (collectant en collecte-organisator). Zo zocht ze collectanten, zette ze nieuwe wijken op en zorgde zij ervoor dat het geld bij het fonds terechtkwam. Het totale aantal actieve collectanten in Drachten is op dit moment 367.

Verder is decorandus kinderboekenschrijfster. In 1975 kwam haar eerste boek uit (Toen ze nog in tenten woonden, een voor kinderen aangepast Bijbelverhaal). Ze schreef nog verschillende andere kinderboeken, zoals Het Elfstedenboek voor de Jeugd. In 2017 verscheen een educatieve driedelige serie, alle drie boeken met een Engelse en een Friese vertaling. Door het schrijven van deze boeken heeft mevrouw De Roos het Fries enorm gepromoot, vooral onder kinderen.

In 1983 werd decorandus door de rechtbank Leeuwarden beëdigd als BABS (buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand). Ze heeft tot aan haar pensioen in 1994 gemiddeld 2 huwelijken per week afgesloten. De verloofde stelletjes kwamen vooraf bij haar thuis koffie- of theedrinken om de wensen en mogelijkheden van hun huwelijksvoltrekking te bespreken en om te vertellen over hun eerste ontmoeting.