College stelt kadernota 2024-2027 vast

Dinsdag 27 juni jl. heeft het college van Smallingerland de kadernota 2024-2027 'Blijvend investeren in de samenleving' vastgesteld.

Ondanks het uitblijven van structurele financiële middelen vanuit het Rijk, kiest het college ervoor om ontwikkelingen door te laten gaan en daarmee blijvend te investeren in Smallingerland zoals de centrumontwikkeling, publieke handhaving, het jongerenwerk en verduurzaming. 

Wat is de kadernota?

Een kadernota is een document waarin de ontwikkelingen van het gemeentelijke huishoudboekje beschreven staan. Naast ontwikkelingen zoals prijsstijgingen, stelt het college ook voor om aan nieuwe ontwikkelingen geld te besteden. Het geeft alvast de kaders mee (vandaar ook de naam) voor de begroting die later in het jaar vastgesteld wordt. 

Planning besluitvorming kadernota

Op 11 juli staat de kadernota op de agenda van de gemeenteraad tijdens de ronde tafel. Op 18 juli neemt de gemeenteraad een besluit over de kadernota. Het besluit over de kadernota is belangrijk voor de begroting 2024 die in het najaar wordt vastgesteld. 

Kadernota 2024 2027 voorkant