College neemt evaluatierapport De Peinder Mieden in ontvangst

De belangrijkste doelen van het project De Peinder Mieden zijn gehaald. Dat blijkt uit het evaluatierapport van onderzoekers Jan Arendz en Douwe Gerlof Heeringa. Daarin beschrijven ze de lessen die we kunnen trekken uit de experimenten. Vandaag nam wethouder Maria le Roy het rapport in ontvangst. "Het college zal het rapport inhoudelijk beoordelen en haar standpunt over deze evaluatie met de gemeenteraad delen", zo vertelt ze.

Highlights

Een paar highlights uit het rapport:

  • Bij Opeinde veranderde een gebied van 90 hectare landbouwgrond met boomsingels in een woongebied met natuur- en recreatiewaarde.
  • Medio 2022 zijn alle 45 kavels verkocht en staan er 34 huizen.
  • Vanaf 2024 zijn de bewoners verantwoordelijk voor het beheer van het gebied.
  • Tussen Drachten en Opeinde is de gewenste groene buffer ontstaan.
  • Er is geëxperimenteerd met burgerparticipatie en welstandsvrij bouwen. Het was een proces van vallen en opstaan.
  • In het algemeen wordt het woongebied als prettig ervaren. Ondanks dat voldoet het plan niet aan alle verwachtingen.

Rapport

Het rapport is openbaar. U kunt het hieronder downloaden:

Evaluatierapport De ontdekking van De Peinder Mieden (pdf)

Podcast

Luister ook naar de podcast over het experimentele project De Peinder Mieden. Daarin hoort u een interview met Jan Arendz, Jentje Steegstra en Henny Bruynzeel.