College Smallingerland verlengt crisisnoodopvang tot 2024

Op 9 mei heeft het college van burgemeester en wethouders van gemeente Smallingerland positief besloten op het verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om de crisisnoodopvang in het Fries Congrescentrum te verlengen tot 1 september 2024. Deze opvang biedt plaats aan maximaal 225 vluchtelingen, voornamelijk gezinnen, die vanwege de problemen in de landelijke asielketen tijdelijk opgevangen moeten worden.

Humanitaire noodzaak

Burgemeester Jan Rijpstra benadrukt dat het college de humanitaire noodzaak ziet om zich hiervoor in te spannen. "We hebben afgelopen periode geïnventariseerd wat de impact van de opvang op de omgeving is. Uit gesprekken met omwonenden en ketenpartners hebben we gelukkig kunnen concluderen dat er weinig tot geen overlast wordt ervaren en dat het draagvlak in de omgeving voor verlenging groot is. Daar zijn we trots op", aldus Rijpstra.

Positieve ervaringen met de Veiligheidsregio

Het COA en de Veiligheidsregio Fryslân hebben afgesproken dat de locatie blijft exploiteren, gezien de voortdurende crisissituatie. "De ervaringen met de Veiligheidsregio zijn tot op heden erg positief", aldus Rijpstra. De crisisnoodopvang wordt verlengd vanwege de voortdurende problemen in de landelijke asielketen. Rijpstra benadrukt dat de tijdelijke opvang in het Fries Congrescentrum geen tweede AZC zal worden. "Drachten heeft al ruime tijd een asielzoekerscentrum, waar we structureel onderdak bieden aan vluchtelingen."