Breed pakket maatregelen aanpak centrum Drachten

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor op verschillende plekken in het centrum van Drachten concrete maatregelen te nemen om het levendiger en aantrekkelijker te maken. Hieronder lichten we de actuele voorstellen van het college van B&W toe. De gemeenteraad van Smallingerland moet hier nog mee instemmen en behandelt de voorstellen in september.

Welke delen van het centrum willen we gaan aanpakken?

 • Vergroenen van vijf straten/pleinen
 • Parkeerterrein Vogelzang 
 • Raadhuisplein

Meer hierover weten? Kom naar de inloopbijeenkomsten.

Wilt u meer informatie over de ontwikkelingen in het centrum? Of heeft u een vraag of een idee? Kom dan langs op een van de inloopbijeenkomsten.

 • Wanneer: 
  • donderdag 18 juli tussen 18.30 - 20.30 uur
  • woensdag 11 september tussen 18.30 - 20.30 uur
 • Waar: het Kr88lab, Raadhuisplein 1

U kunt op elk gewenst moment binnenlopen. 

Vertaling van ambities naar concrete projecten

In 2022 is de Centrumvisie opgesteld. Hierin staat in grote lijnen omschreven wat de ambities zijn voor het centrum van Drachten. Deze ambitie is nu vertaald naar een Gebiedsprogramma. Hier staat in wat we willen bereiken in de verschillende delen van het centrum en wat daarvoor nodig is. Lees het Gebiedsprogramma deel 1 (pdf 42MB) en het Gebiedsprogramma deel 2 (pdf 76MB). Het aanpakken van het centrum is een kwestie van lange adem. Er moet een hoop gebeuren en dat kan de gemeente niet alleen. Veel ondernemers en vastgoedeigenaren werken al actief mee. 

Vergroenen op vijf plekken

Op vijf plekken in het centrum zien we mogelijkheden snel verbeteringen door te voeren door onder andere meer groen toe te voegen. Het gaat om:

 • De zuidzijde van het Moleneind langs de vaart
 • De entree van parkeerterrein de Marke vanaf de Drift
 • De achterzijde van het Knobelsdorffplein tussen de Zuiderbuurt en de entrees van de parkeergarages
 • Het pleintje aan de Westerstraat
 • De Kerkstraat tussen de Kaden en het Raadhuisplein

De verbetering is vooral gericht op het toevoegen van groen en het zorgen voor meer levendigheid (verblijfskwaliteit). De gemeenteraad wordt gevraagd hiervoor €400.000 beschikbaar te stellen. Het verbeteren van deze plekken doen we samen met pandeigenaren en ondernemers. Met hen gaan we bespreken welke kansen en mogelijkheden er zijn om de gebouwen ook te verbeteren en aantrekkelijker te maken. Naar verwachting zijn de straten en pleinen klaar in 2025/2026. Lees ook Het raadsvoorstel Gebiedsprogramma centrum en quick wins (pdf 343kB) en de kaart met quick wins (pdf 3,6MB).

Huidige KerkstraatInspiratiebeeld Kerkstraat

Afbeelding: verschillende gebieden voor snelle verbetering. Zie hier een foto van de huidige Kerkstraat en een inspiratiebeeld. 

Parkeerterrein Vogelzang 

Het Vogelzangterrein kan wel een opknapbeurt gebruiken. We willen hier de aantrekkelijkheid van de panden verbeteren en zorgen voor meer levendigheid door onder andere meer woningen toe te voegen. Het projectgebied omvat de straten Noorderbuurt, Vogelzang, Houtlaan en de Oosterstraat. Het doel voor hier is om een aantrekkelijke entree van het centrum te maken met een mix van verblijven, wonen, werken en recreëren. Dat kan door ruimte te bieden aan onder andere horeca, woningen, kantoren, maatschappelijke voorzieningen en een bioscoop. Net zoals bij het Raadhuisplein willen we van deze omgeving een fijne groene plek maken. Daarom hebben we ook hier de wens een ondergrondse parkeergarage te bouwen. 

Om dit alles mogelijk te maken heeft de gemeente Smallingerland een subsidieaanvraag van 5 miljoen euro gedaan bij de rijkssubsidieregeling Impulsaanpak Winkelgebieden. Deze subsidie kan aangevraagd worden voor het verbeteren van winkelgebieden. Daarnaast werken we aan een intentieovereenkomst met verschillende pandeigenaren en ondernemers. 

Raadhuisplein

Veel inwoners, ondernemers en andere betrokkenen hebben meegedacht over de nieuwe inrichting van het Raadhuisplein. Op basis daarvan hebben we de volgende ambitie opgesteld:

Het Raadhuisplein wordt de huiskamer van Drachten. Het wordt een plek die verrast, waar je altijd graag komt, overdag en ’s avonds. Een plek waar iets te beleven valt, wanneer er evenementen en activitei¬ten plaatsvinden, maar ook op rustige momenten en buiten openingstijden van de winkels. Een plek die optimaal is verbonden met de rest van het centrum. 

In mei onderging het Raadhuisplein al een tijdelijke metamorfose. Met onder andere meer groen, zitplaatsen en speelplekken. We zien dat hier al veel gebruik van wordt gemaakt. We sluiten nu de ‘inspiratiefase’ af en weten wat de wensen en eisen zijn voor de definitieve nieuwe inrichting van het Raadhuisplein. De volgende fase staat in het teken van het ontwerp. Waar moet het ontwerp voor het nieuwe Raadhuisplein allemaal aan voldoen? Dat staat in het Programma van Eisen (PvE). In het PvE staan voorwaarden, wensen en eisen waar ontwerpbureaus rekening mee moeten houden voor het definitieve ontwerp. We verwachten dat het kiezen van een ontwerpbureau en het maken van de ontwerpen voor het nieuwe Raadhuisplein duurt tot de herfst van 2025. Als deze ontwerpen klaar zijn, organiseren we een verkiezing, zodat het publiek een ontwerp kan kiezen. Het winnende ontwerp wordt verder uitgewerkt en uitgevoerd. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een voorbereidingskrediet van €550.000 beschikbaar te stellen voor de ontwerpfase. Lees ook het raadsvoorstel Herinrichting en krediet Raadhuisplein (pdf 469kB). Lees het Programma van Eisen (pdf 34MB) of de publiekssamenvatting van het Programma van Eisen