Bewoners AZC bezoeken burgemeester Smallingerland

Maandag 13 juli bezochten inwoners van het asielzoekerscentrum Drachten (AZC) burgemeester van Smallingerland Jan Rijpstra. De inwoners wilden graag in gesprek met de burgemeester over de duur van de goedkeuring van hun verblijfsvergunning.

Eén van de inwoners nam het woord namens de groep en vertelde in het Engels hun verhaal. Sommigen van hen leven al anderhalf jaar in het AZC in Drachten en soms lijkt het erop dat er geen uitzicht is op een vaste verblijfplaats. Velen van hen hebben nog kinderen in hun land van herkomst. Dat is een enorm groot gemis. Ze vragen de burgemeester om onderzoek te doen naar de status van hun verblijfsvergunning. Hoe kan het dat de inwoners van het AZC in Drachten zo lang moeten wachten terwijl het elders in het land veel sneller gaat?

Burgemeester jan Rijpstra begreep de situatie. "Het is inderdaad vreselijk om zo lang zonder je kinderen en familie te zijn. Helaas heb ik als burgemeester geen invloed op het verstrekken van een verblijfvergunning. Wel neem ik voor jullie contact op met het IND (immigratie- en naturalisatiedienst) om te achterhalen wat precies de situatie in Drachten is."

Het was een fijn gesprek van beide kanten. De burgemeester belooft een terugkoppeling te geven van het gesprek met het IND richting de woordvoerder van de groep.