Bestuurlijke aanpak vervoer inbrekerswerktuigen structureel toegepast en uitgebreid

In oktober 2019 zijn de gemeenten Smallingerland en Opsterland en de politie basiseenheid Oost-Fryslân gestart met de pilot bestuursrechtelijke aanpak inbrekerswerktuigen. De aanpak houdt in dat personen die door de politie in Smallingerland of Opsterland worden betrapt op het vervoeren van inbrekerswerktuigen voortaan naast een boete ook een last onder dwangsom door de burgemeester opgelegd kunnen krijgen. 

Het doel van deze methode is om stelselmatige inbraken van zogenoemde mobiele dadergroepen te doen afnemen. Deze rondreizende dadergroepen zijn actief in beide gemeenten door de gunstige uitvalswegen die hier zijn. 

De burgemeester heeft gezamenlijkheid met het Openbaar Ministerie en de politie vanwege het succes van de methodiek besloten de bestuurlijke aanpak vervoer inbrekerswerktuigen vanaf nu structureel toe te passen en uit te breiden met een bestuurlijke aanpak drugshandel op straat. Zo kan er bij drugshandel op straat op dezelfde manier worden gehandhaafd als bij het vervoeren van inbrekerswerktuigen