Begrotingsvergadering gemeenteraad dinsdag 1 november

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 1 november vanaf 14.00 uur over de begroting. Tijdens deze raadsvergadering behandelt de raad de gemeentelijke begroting. Wat willen we bereiken in Smallingerland? Wat gaan we daar voor doen en wat mag dat kosten? Over deze vragen gaan de raadsleden met elkaar én met het college van burgemeester en wethouders in debat. Aan het einde van deze raadsvergadering vindt er besluitvorming plaats over de begroting voor de jaren 2023-2026.

Agenda Begrotingsvergadering

  1. Opening
  2. Vaststelling agenda
  3. Begroting 2023 – 2026
  4. Sluiting

De publieke tribune van de raadzaal is weer geopend. Daarnaast is de vergadering live te volgen via Notubiz.