Armoedepact Smallingerland in voorbereiding

Op 12 oktober 2022 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden over de armoede aanpak in Smallingerland; een eerste stap richting het armoedepact. Een initiatief van de gemeente Smallingerland. Ruim 25 maatschappelijke partners waren aanwezig bij de bijeenkomst. Er zijn veel ideeën uitgewisseld over hoe de partners elkaar kunnen versterken en aanvullen in het bestrijden van armoede. Ook zijn de eerste contouren neergezet voor een armoedepact.

Kennis delen en brainstormen

De bijeenkomst stond onder andere in het teken van kennis delen en brainstormen. Hoe kunnen we met kennis, middelen en mensen de huidige armoedeproblematiek te lijf gaan? Van het plaatsen van koelkasten op scholen waar mensen producten in kunnen doen of uithalen, tot het langer en vaker open stellen van wijkcentra en andere openbare gebouwen waar meerder disciplines samenwerken. Zomaar een greep uit de vele ideeën die zijn geopperd en waarvan een aantal al worden opgepakt en uitgewerkt.

Armoedepact

De bijeenkomst stond ook in het teken van de vorming van een armoedepact. De gemeente heeft hiervoor een voorlopige missie gepresenteerd: Het bestrijden van armoede, door onze inwoners een zeker bestaan te bieden en participatie in de maatschappij voor hen mogelijk te maken.
De inwoner staat voorop om een sterk netwerk ter bestrijding van armoede neer te kunnen zetten heeft de gemeente het haar partners op dit gebied eerst gevraagd of zij zich aan een armoedepact willen committeren. Alle inspanning worden verricht voor de inwoners van Smallingerland. De inwoner staat voorop. De gemeente zal haar inwoners dan ook nauw betrekken bij dit proces. De maatschappelijke vraagstukken waar het netwerk integraal mee aan de slag zal gaan wordt uiteindelijk grotendeels bepaald door de inwoners zelf.

Vervolgbijeenkomst

Aan de uitwerking van het armoedepact wordt hard gewerkt. Op korte termijn wordt een vervolg gegeven aan de bijeenkomst om tot gezamenlijke, concrete afspraken te komen.

 

Armoedepact Smallingerland in voorbereiding