Akkoord 'Meielkoar dogge wy mear - Samen doen we meer' gepresenteerd

Smallingerland heeft een nieuw akkoord. 'Meielkoar dogge wy mear. Akkoart Smellingerlân 2022-2026 - Samen doen we meer. Akkoord Smallingerland 2022-2026' (pdf) is op dinsdagmiddag 5 juli gepresenteerd tijdens een persbijeenkomst bij VV ONT in Opeinde. In de aanbiedingsbrief (pdf) wordt het proces naar het akkoord uitgelegd. De tekst van het akkoord is volledig tweetalig.

Route voor de komende 4 jaar

'Meielkoar dogge wy mear – Samen doen we meer' geeft een overzicht van de afspraken en plannen van het nieuwe college voor de bestuursperiode 2022-2026. Het akkoord is het eindproduct van de formatie, na de verkiezingen van 16 maart 2022, en een startpunt en leidraad voor het nieuwe college. De belangrijkste thema's in het coalitieakkoord zijn financiën, sociaal domein, duurzaamheid, economische zaken, wonen, sport/cultuur, fysiek domein, veiligheid en de mienskip.

Formateurs Geart Benedictus en Gerben Huisman hebben in Opeinde het formatieproces uitgelegd. Daarna was het woord aan de onderhandelaars van het CDA (Tjebbe van der Meer), CU (Sebastiaan Roelofs), VVD (Marco Molhoek), GL (Lucienne Meinsma) en FNP (Durk Oosterhof)

Samenstelling nieuwe college

Naast burgemeester Jan Rijpstra zal het college bestaan uit de wethouders Robin Hartogh Heys van de Lier (CDA), Pieter van der Zwan (CU), Maria le Roy (GrienLinks en FNP) en Sipke Hoekstra (VVD). Zij worden 12 juli ter benoeming voorgedragen aan de gemeenteraad van Smallingerland.

Fractievoorzitters vertellen over akkoord Smallingerland 2022-2026 bij VV ONT Opeinde
Op de foto van links naar rechts: de fractievoorzitters Durk Oosterhof (FNP), Lucienne Meinsma (GL), Marco Molhoek (VVD), Sebastiaan Roelofs (CU) en Tjebbe van der Meer (CDA) in de dug-out bij VV ONT Opeinde.