Agenda raadsvergadering op 14 september

Op dinsdag 14 september is er weer een vergadering van de gemeenteraad.

Geen publiek op tribune

Vanwege de coronamaatregelen kunt u tijdens de vergadering niet meeluisteren vanaf de publieke tribune. U kunt de vergadering wel volgen via internet of in de hal van het gemeentehuis.

Agenda

De agenda voor de komende raadsvergadering:

De Ronde Tafel

De Ronde Tafel gaat niet door. Er zijn hiervoor geen agendapunten.

Het Plein

Tijdens de pauze is Het Plein. Dit is in de hal van het gemeentehuis. U kunt uw eigen onderwerpen dan bespreken met de gemeenteraad. Geef u op door voor 12.00 uur op 14 september een e-mail te sturen naar griffie@smallingerland.nl. Vermeld hierbij uw onderwerp.

Het Debat

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Beschikbaar stellen krediet nieuwbouw GBS De Parel
 4. Wijziging profielschets leden Raad van Toezicht Stichting Adenium
 5. Opheffen Begeleidingscommissie Programma Dienstverlening
 6. Verklaring van geen bedenkingen Zonnepark Opeinde
 7. Eindrapport kerntakenonderzoek gemeente Smallingerland 'De kern van de taak'
 8. Toekennen erepenning
 9. Sluiting

Het Besluit

 1. Opening
 2. Vragenuur
 3. Vaststelling agenda
 4. Vaststelling van de besluitenlijsten
 5. Ingekomen stukken
 6. Beschikbaar stellen krediet nieuwbouw GBS De Parel
 7. Wijziging profielschets leden Raad van Toezicht Stichting Adenium
 8. Opheffen Begeleidingscommissie Programma Dienstverlening
 9. Verklaring van geen bedenkingen Zonnepark Opeinde
 10. Eindrapport kerntakenonderzoek gemeente Smallingerland 'De kern van de taak'
 11. Sluiting