Afscheid vertrekkende raadsleden in bijzondere vergadering op 24 maart

Op donderdag 24 maart is een bijzondere raadsvergadering. We nemen dan afscheid van vertrekkende raadsleden. Er is geen Ronde Tafel en geen Plein. De vergadering begint dit keer om 17.30 uur. De publieke tribune is open. U kunt de vergadering ook volgen in de hal van het gemeentehuis of online kijken.

Agenda gecombineerde vergadering Het Debat en Het Besluit

Raadzaal, 17.30 uur

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Vaststellen van de besluitenlijsten
  4. Vaststellen rechtmatigheid verkiezingen
  5. Vaststellen geloofsbrieven nieuwe raad en toelating raadsleden
  6. Afscheid vertrekkende raadsleden
  7. Sluiting