Agenda raadsvergadering dinsdag 9 juli

Bekendmaking aanbeveling nieuwe burgemeester in de vergadering van de gemeenteraad van Smallingerland op dinsdag 9 juli 2024 

Eind vorig jaar heeft burgemeester Rijpstra mee gedeeld dat hij in november 2024 zal stoppen als burgemeester van Smallingerland. Om in zijn opvolging te voorzien is er door de gemeenteraad een commissie ingesteld, de vertrouwenscommissie. Deze commissie heeft de afgelopen periode gesprekken gevoerd met kandidaten. Op 9 juli a.s. doet deze commissie een aanbeveling aan de gemeenteraad. In een besloten raadsvergadering doet de commissie verslag van haar bevindingen. Daarna besluit de gemeenteraad welke kandidaat wordt aanbevolen voor benoeming als nieuwe burgemeester voor Smallingerland. Aansluitend aan de besloten raadsvergadering, vindt er een openbare raadsvergadering plaats waarin de naam van de aanbevolen kandidaat bekend wordt gemaakt. Naar verwachting begint de openbare raadsvergadering rond 21.30 uur. 

Agenda gecombineerde vergadering Het Debat en Het Besluit – locatie Raadzaal

1. Opening
2. Bekendmaking aanbeveling burgemeester Smallingerland 
3. Sluiting