Agenda raadsvergadering dinsdag 7 mei


De gemeenteraad van Smallingerland vergadert op dinsdag 7 mei 2024 vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis van Drachten.

Tijdens de Ronde Tafel laat de raad zich zo breed mogelijk informeren over bepaalde onderwerpen zodat de raad later, als er een besluit wordt genomen, een goede afweging kan maken. Daarvoor nodigt de raad inwoners en organisaties uit. Wilt u deelnemen aan De Ronde Tafel? Dat kan. Laat het ons uiterlijk op dinsdag 7 mei a.s. liefst vóór 12.00 uur weten via griffie@smallingerland.nl.

Agenda De Ronde Tafel - locatie Raadzaal

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Concept Jaarstukken 2023 & Ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 Marrekrite
 4. Onderzoek rekenkamercommissie – dienstverlening in Smallingerland
 5. Sluiting

Het Plein – locatie Hal van het gemeentehuis 
Op Het Plein krijgt u de ruimte om onderwerpen op een informele manier aan te kaarten bij raadsleden. Het Plein duurt een half uur. Wilt u meedoen aan Het Plein? Meldt u dan aan via griffie@smallingerland.nl. Geef daarbij ook aan over welk onderwerp u het wilt hebben. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering.

Agenda Het Debat – locatie Raadzaal

 1. Opening
 2. Vragenuur
 3. Vaststellen agenda
 4. Beleidskader Mobiliteit
 5. Bestemmingsplan Drachten - Sluisfabriek De Haven
 6. Paraplubestemmingsplan kleine windturbines in Smallingerland
 7. Bestemmingsplan Buitengebied - 3e herziening
 8. Verordening Wmo 2024 Smallingerland
 9. Zwemcentrum De Welle, bouwkrediet terrein
 10. Denkrichtingen Lelylijn 2050
 11. Sluiting

Agenda Het Besluit – locatie Raadzaal

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Vaststellen van de besluitenlijsten
 4. Ingekomen stukken
 5. Beleidskader Mobiliteit
 6. Bestemmingsplan Drachten - Sluisfabriek De Haven
 7. Paraplubestemmingsplan kleine windturbines in Smallingerland
 8. Bestemmingsplan Buitengebied - 3e herziening
 9. Verordening Wmo 2024 Smallingerland
 10. Zwemcentrum De Welle, bouwkrediet terrein
 11. Denkrichtingen Lelylijn 2050
 12. Sluiting

De vergadering is hier live te volgen of via Smelne FM.