Agenda raadsvergadering dinsdag 2 juli

De gemeenteraad van Smallingerland vergadert op dinsdag 2 juli 2024 vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis van Drachten.

Tijdens de Ronde Tafel laat de raad zich zo breed mogelijk informeren over bepaalde onderwerpen zodat de raad later, als er een besluit wordt genomen, een goede afweging kan maken. Daarvoor nodigt de raad inwoners en organisaties uit. Wilt u deelnemen aan De Ronde Tafel? Dat kan. Laat het ons uiterlijk op dinsdag 2 juli a.s. vóór 12.00 uur weten via griffie@smallingerland.nl.

Agenda De Ronde Tafel – locatie Raadzaal

1.    Opening
2.    Vaststellen agenda
3.    Zienswijze stukken GR SW Fryslân (jaarstukken 2023 en ontwerpbegroting 2025)
4.    Wijziging Centrumregeling Sociaal Domein Fryslân
5.    Wijziging Gemeenschappelijk Regeling Hûs en Hiem
6.    Kadernota
7.    Sluiting

Het Plein – locatie Hal van het gemeentehuis

Op Het Plein krijgt u de ruimte om onderwerpen op een informele manier aan te kaarten bij raadsleden. Het Plein duurt een half uur. Wilt u meedoen aan Het Plein? Meldt u dan aan via griffie@smallingerland.nl. Geef daarbij ook aan over welk onderwerp u het wilt hebben. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering.

Agenda Het Debat – locatie Raadzaal

1. Opening
2. Vragenuur
3. Vaststellen agenda
4. Zienswijze stukken GR SW Fryslân (jaarstukken 2023 en ontwerpbegroting 2025)
5. Wijziging Centrumregeling Sociaal Domein Fryslân
6. Wijziging Gemeenschappelijk Regeling Hûs en Hiem
7. Bestuursrapportage 1 2024
8. Budgetoverheveling
9. Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder
10. Sluiting

Agenda Het Besluit – locatie Raadzaal

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen van de besluitenlijsten
4. Ingekomen stukken
5. Zienswijze stukken GR SW Fryslân (jaarstukken 2023 en ontwerpbegroting 2025)
6. Wijziging Centrumregeling Sociaal Domein Fryslân
7. Wijziging Gemeenschappelijk Regeling Hûs en Hiem
8. Bestuursrapportage 1 2024
9. Budgetoverheveling
10. Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder
11. Sluiting

De vergadering is hier live te volgen of via Smelne FM. 

______________


Gemeenteraad maakt keuzes voor de gemeentelijke Begroting 2025

Wat gaan we het komende jaar doen met het gemeentegeld? Daar geeft de Kadernota een antwoord op. In de Kadernota stelt de gemeenteraad de plannen vast voor 2025 en hoeveel geld de gemeenteraad hiervoor beschikbaar wil stellen. 

Voordat de gemeenteraad op 16 juli a.s. over de Kadernota vergadert, laat de raad zich zo breed mogelijk informeren over de voorstellen in de Kadernota. De raad kan dan later, als er een besluit wordt genomen, een goede afweging maken. Daarom nodigt de raad inwoners en organisaties uit voor De Ronde Tafel. Wilt u deelnemen aan De Ronde Tafel? Dat kan. Laat het ons uiterlijk op dinsdag 2 juli  a.s. vóór 12.00 uur weten via griffie@smallingerland.nl.