Agenda raadsvergadering dinsdag 16 juli

Gemeenteraad maakt keuzes voor Begroting 2025

Wat gaan we het komende jaar doen met het gemeentegeld? Daar geeft de Kadernota een antwoord op. In de Kadernota stelt de gemeenteraad de plannen vast voor 2025 en het geld dat de gemeenteraad hiervoor beschikbaar wil stellen. Met de Kadernota 2025 zal de gemeenteraad een afweging moeten maken tussen enerzijds het op orde houden van de gemeentelijke financiën en anderzijds het investeren in de openbare ruimte en het welzijn van de inwoners. Daarnaast is het op dit moment nog onduidelijk welk budget de rijksoverheid in de toekomst beschikbaar gaat stellen aan de gemeenten. De gemeenteraad debatteert op 16 juli over de Kadernota. Uiteindelijk worden de plannen uit de Kadernota uitgewerkt in de begroting 2025, die in november wordt besproken.

De gemeenteraad van Smallingerland vergadert op dinsdag 16 juli vanaf 14.00 uur in het gemeentehuis van Drachten over de Kadernota. 

Agenda gecombineerde vergadering Het Debat/Het Besluit – locatie Raadzaal

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Kadernota 2025
4. Sluiting

De vergadering is live te volgen.