Agenda raadsvergadering 23 november 2021

Op dinsdag 23 november is de volgende vergadering van de gemeenteraad.

Geen publiek

Vanwege de coronamaatregelen kunt u de vergadering niet volgen vanaf de publieke tribune of in de hal van het gemeentehuis. U kunt de vergadering wel volgen via internet.

Agenda

De agenda voor de komende raadsvergadering:

De Ronde Tafel

Er zijn deze keer 2 Ronde Tafels:

Trouwzaal, 19.00 uur

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Centraal tellen gemeenteraadsverkiezingen 2022 (15 min.)
 4. Wijziging overeenkomsten Carins (15 min.)
 5. Conceptbegroting 2022 Carins (30 min.)
 6. Sluiting

Raadzaal, 19.00 uur

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Vaststellen Bestemmingsplan Dwarswyk 350 te Drachten (15 min.)
 4. Digitaliseren bouw-, milieu- en bodemdossiers (15 min.)
 5. Raadsrapportage Grote Projecten (15 min.)
 6. Transitievisie warmte voor een aardgasvrij Smallingerland in 2050 (30 min.)
 7. Sluiting

U kunt tijdens de vergadering meepraten over de agendapunten van de Ronde Tafel. Daarmee helpt u de raad om later een goed besluit te namen. Wilt u meedoen? Geef u dan op. Dat kan tot 23 november om 12.00 uur. Stuur een e-mail naar griffie@smallingerland.nl.

Het Plein

Hal gemeentehuis, circa 20.00 uur
In de pauze is Het Plein. U kunt dan in de hal van het gemeentehuis met raadsleden praten over onderwerpen die u belangrijk vindt. Aanmelden kan tot 23 november om 12.00 uur. Stuur een e-mail naar griffie@smallingerland.nl. Zet uw onderwerp in de e-mail.

Het Debat

Raadzaal
Op de agenda van Het Debat:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht Stichting Adenium
 4. Verlenging aanwijzing lokale publieke media-instelling Smelne FM
 5. Herziening centrumregeling Sociaal Domein Fryslân SDF
 6. Sluiting

Het Besluit

Raadzaal
Op de agenda van Het Besluit:

 1. Opening
 2. Vragenuur
 3. Vaststelling agenda
 4. Vaststelling van de besluitenlijsten
 5. Ingekomen stukken
 6. Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht Stichting Adenium
 7. Verlenging aanwijzing lokale publieke media-instelling Smelne FM
 8. Herziening centrumregeling Sociaal Domein Fryslân SDF
 9. Sluiting