Afvalstoffenheffing Smallingerland stijgt minder dan landelijk

De afvalstoffenheffing, de kosten voor het ophalen en verwerken van afval, stijgt dit jaar in Nederland met wel 10 procent. De grootste stijging in 26 jaar. In Smallingerland is de stijging slechts 2,6 %. Een relatieve meevaller voor onze inwoners. Maar wat heeft nu invloed op deze belasting en waarom is het in onze gemeente lager dan in veel andere Nederlandse gemeenten?

In het algemeen geldt dat de stijging van de afvalstoffenheffing veroorzaakt wordt door:

•    toename van de hoeveelheid afval, ook mede door de coronacrisis;
•    verbranding van restafval wordt steeds duurder. Door middel van een extra belasting wil de Rijksoverheid de scheiding van afval stimuleren en zo de hoeveelheid restafval terugbrengen;
•    lagere opbrengsten van oud papier, ijzer en textiel. En dus minder inkomsten.

Hoe zit het in Smallingerland?

De tarieven voor de afvalstoffenheffing stijgen bij ons met 2,6 %. Waarom is dat lager dan in veel andere Nederlandse gemeenten? 

•    Onze inwoners scheidden het afval in 2020 goed. Door de coronacrisis was er wel wat meer afval dan andere jaren. Waarschijnlijk omdat veel mensen aan het opruimen sloegen. Cijfers over 2020 publiceren wij zo snel mogelijk. 
•    We hadden nog financiële middelen in het 'reservepotje. Dit houden we aan om heftige schommelingen te voorkomen. 

Reservepotje

De afvalstoffenheffing mag niet meer opbrengen dan de inzameling van afval kost. Het ene jaar houden we wat over. In een ander jaar halen we wat uit het potje. Hoe dan ook, wat onze inwoners betalen voor afvalstoffenheffing blijft gereserveerd voor de inzameling van afval. De reserves zijn uiteraard wel eindig. 

De toekomst

Hoe houden we de afvalstoffenheffing onder controle? Minder restafval en nog beter scheiden. We hopen dat in de toekomst de afvalstoffenheffing zelfs zal dalen. Wij doen ons best om het scheiden van afval zo goed mogelijk te regelen. Maar afvalscheiding begint bij de mensen thuis. Scheiden naar groen, grijs, papier en GFT; help jij mee?