Drukbezochte warmtebijeenkomst Aardwarmte Drachten

Donderdagmiddag 11 mei werden woningbouwcorporaties, huurdersbelangenorganisaties, verenigingen van eigenaren, kantooreigenaren, warmtegrootverbruikers en andere belanghebbenden geïnformeerd over de plannen van een warmtenet in Drachten. Dat gebeurde tijdens de drukbezochte warmtebijeenkomst in ROC Friese Poort in Drachten. Ook de mogelijkheden van aardwarmte als duurzame bron voor verwarming van woonhuizen en bedrijfsgebouwen in een deel van Drachten werden besproken.

Consortium Aardwarmte Drachten

De bijeenkomst bij ROC Friese Poort werd georganiseerd door het consortium Aardwarmte Drachten, dat bestaat uit Energie Beheer Nederland (EBN), Shell Geothermie en Bouwgroep Dijkstra Draisma, samen met de gemeente Smallingerland, dat het initiatief faciliteert. Tijdens de bijeenkomst waren diverse deskundigen aanwezig om vragen te beantwoorden en uitleg te geven over aardwarmte, een warmtenet en de plannen voor (een deel van) Drachten.

Het belang van aardgasvrij

Na het openingswoord van wethouder Maria le Roy van gemeente Smallingerland lichtte Jitske van der Heide, namens de gemeente Smallingerland de transitievisie Warmte (TVW) toe en gaf daarbij aan dat aardwarmte in Drachten een belangrijke kans is om de doelstellingen van de TVW te realiseren. Daarna nam Bas Borst van EBN de bezoekers mee in de ontwikkelingen van aardwarmte in Nederland en het belang van aardwarmte in het aardgasvrij maken van Nederland.

De plannen voor Drachten

Willem Rogge, projectleider van Aardwarmte Drachten, presenteerde daarna de plannen voor Drachten. De informatieve middag werd afgesloten met een uitgebreide vragenronde en een gezamenlijk aftrapmoment waar wethouder Maria le Roy namens gemeente Smallingerland en Ivar Nijenhuis, Biense Dijkstra en Bas Borst namens Aardwarmte Drachten vier puzzelblokken aan elkaar legden met de slogan “Samen stappen zetten naar een duurzaam warmtesysteem met aardwarmte”.