Bouwproject Vrijburgh 2 in Drachten afgetrapt

Op 23 februari gaf wethouder Robin Hartogh Heys van de Lier de aftrap voor de start van de ontwikkeling van Vrijburgh 2. Het gaat bij Vrijburgh 2 om locatie Pinksterbloem, locatie Boterbloem en locatie Weegbree. Het wordt een aantrekkelijke, kindvriendelijke wijk met groen en water met ongeveer 150 woningen. Duurzaamheid en ruimte staan hier centraal.

Werk is gestart 

De voorbereidende werkzaamheden op de projectlocatie zijn afgelopen januari gestart. De grond moet eerst bouwrijp gemaakt en daarna komen de nutsvoorzieningen erin. Dit duurt ongeveer tot medio 2023. De daadwerkelijke bouw van de woningen is tussen 2023 en 2025. 

Locatie Weegbree

Heijmans bouwt aan locatie Weegbree 49 woningen. 

Locatie Boterbloem

Accolade laat 20 sociale huurwoningen bouwen op locatie Boterbloem. De combinatie Blue Banner RED/Kuin BV bouwt 28 woningen ook aan locatie Boterbloem. 

Vrije verkoop

De gemeente heeft over beide locaties binnenkort in totaal 12 kavels voor de vrije verkoop. 

Locatie Pinksterbloem

De voorbereidingen voor locatie Pinksterbloem zitten nog in de aanbestedingsfase. 

Woonrijp maken

Als alles eenmaal gebouwd is, volgt het woonrijp maken. Dat betekent de definitieve verharding van de straten, het aanleggen van het groen en openbare voorzieningen. 

Wandeling

Met een wandeling over het Duizendblad en toelichting van elke partij over hun projectbouw binnen Vrijburgh 2 was de aftrap compleet.