Aanslagbiljet gemeentelijke belasting 2020 aan u verstuurd

In de laatste week van februari heeft u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2020 ontvangen. Als eigenaar of gebruiker van een woning of bedrijf ontvangt u deze aanslag ieder jaar.

Op dit biljet staat de WOZ-waarde, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De onroerendezaakbelasting (OZB) staat er op als u een eigen woning, winkel of kantoor heeft. En heeft u honden? Dan ziet u de hondenbelasting ook op het aanslagbiljet staan. Bij centrumondernemers staat reclamebelasting er nog bij. 

Per post of digitaal in Mijn Overheid

U krijgt het aanslagbiljet digitaal in de Berichtenbox van MijnOverheid als u dat zelf heeft aangegeven. U ontvangt van MijnOverheid een e-mail als er nieuwe post voor u is. Heeft u niet aangegeven dat u de aanslag digitaal wilt ontvangen, dan krijgt u hem in de brievenbus.

Meer informatie

Op de achterkant van het aanslagbiljet staat een uitleg van de aanslag. Meer weten over bijvoorbeeld het regelen van automatische incasso of het aanvragen van kwijtschelding? Kijk bij Gemeentelijk belastingen op deze website.

Gratis bezwaar maken is niet gratis

Er zijn bedrijven die aanbieden om 'gratis' bezwaar te maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde. Zoals bij veel dingen is gratis eigenlijk helemaal niet gratis. De gemeente maakt namelijk veel kosten om een bezwaar af te handelen. Hierdoor kunnen de tarieven voor de gemeentelijke heffingen stijgen en zijn belastingbetalers weer duurder uit. Als het echt nodig is om bezwaar te maken, regel dit eenvoudig zelf via het digitale loket. Doe dit binnen 6 weken na de datum die op de aanslag staat.