Aanpak roeken door gemeente Smallingerland

Op enkele plekken in Drachten zorgen roekenkolonies voor overlast. Daarom is de gemeente sinds december bezig om de nesten van de roeken weg te halen.

Beschermde diersoort

De roek is een beschermde diersoort. Daarom pakt de gemeente de overlast door roeken alleen aan op plekken waar de overlast als ernstig wordt ervaren door omwonenden. Ook worden alleen nesten weggehaald die dicht bij woningen zitten. Bewoners van de straten waar overlast is worden vooraf ingelicht over de aanpak.

Roekenbeheerplan

De gemeente Smallingerland heeft een roekenbeheerplan laten maken. Deze is besproken met de provincie Fryslân. De provincie heeft daarop toestemming gegeven om het plan uit te voeren. Het geeft de gemeente Smallingerland de ruimte om de overlast te bestrijden en tegelijkertijd de roek te beschermen.

Eieren aangetroffen

De gemeente mag roeken verjagen zolang ze nog geen eieren hebben gelegd. Sinds 6 maart 2023 zijn er eieren aangetroffen in de nesten en is het verwijderen van de nesten beëindigd. Daarmee is het broedseizoen van de roeken geopend.

Najaar

In het najaar, als het broedseizoen ten einde is, is het weer mogelijk om nesten te verwijderen. 

Meer informatie

Uitgebreide informatie over de roek en wat de gemeente doet leest u op de pagina over de roeken.