Aanbesteding Vrijburgh fase 2, woongebied Midden gestart

Aannemers en ontwikkelaars opgelet! De aanbesteding Vrijburgh fase 2, woongebied Midden is gestart. Gemeente Smallingerland wil dat er voor 2025 ruim duizend woningen worden gebouwd. De tweede fase van Vrijburgh is één van de uitbreidingslocaties. Hier kunnen zo'n honderdvijftig woningen staan, verdeeld over drie woongebieden.

De woongebieden heten:

  • Locatie Pinksterbloem (woongebied Noord)
  • Locatie Boterbloem (woongebied Midden)
  • Locatie Weegbree (woongebied Zuid)

Voor woongebied Boterbloem (Midden) is de aanbesteding gestart. In dit woongebied zijn 28 woningen geprojecteerd. Tijdens de aanbesteding nodigt Gemeente Smallingerland ontwikkelaars en bouwers uit om een aanbieding te doen om de grond te kopen van de gemeente én daarop het plan Boterbloem (Midden) te bouwen.

De aanbesteding is te vinden op TenderNed.

Op onderstaande kaartjes is het plangebied Midden aangegeven.

VrijburghAfbeelding1AfbeeldingVrijburg2