BAM voert nieuwbouw speciaal (basis)onderwijs Drachten uit

Koninklijke BAM Groep nv is geselecteerd als aannemer voor de nieuwbouw van het speciaal (basis)onderwijs. Daarin gaan de scholen voor speciaal onderwijs in Drachten – It Heechhôf, Sjalom, Kleurryk, De Saffier en de Skelp - onder één dak. 

BAM start in de zomer

De bouw aan de Noorderhogeweg in Drachten start nog deze zomer. Als alles volgens plan verloopt krijgen de leerlingen vanaf januari 2025 onderwijs in hun nieuwe gebouw. 

Aanbesteding

In december 2022 startte de aanbesteding van het nieuwbouwproject. BAM gaat het hele project zowel bouwkundig als installatietechnisch realiseren. Het schoolbestuur van RENN4 is opdrachtgever namens de genoemde scholen. De gemeente Smallingerland verleent de bouwheer subsidie voor de nieuwbouw. In totaal gaat het om een bedrag van € 35.100.000,-.

Samen Kansrijk

Samen Kansrijk is een bestuurlijke samenwerking van RENN4 (De Saffier), SO Fryslân (Kleurryk) en Adenium (It Heechhôf, Sjalom). De Skelp trekt ook in het nieuwe gebouw maar blijft onder het bestuur van Kentalis. 

Professioneel onderwijs

De scholen werken met elkaar toe naar één gespecialiseerde onderwijsvoorziening voor leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs Drachten. Het doel is om professioneel onderwijs te bieden in een veilige omgeving, aan kleine groepen leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften. 

Een vertrouwde plek

Samen Kansrijk biedt een doorlopende leerlijn voor leerlingen tussen de 4 en 14 jaar, zodat ze op één vertrouwde plek kunnen opgroeien en zich ontwikkelen.