Aanleg snelfietsroute Drachten en Ureterp gestart

Dinsdag 17 mei werd het startschot gegeven voor de aanleg van een nieuwe snelfietsroute tussen Drachten en Ureterp. Het wordt een snelle, veilige en duurzame fietsroute waarop fietsers veilig en gemakkelijk heen en weer kunnen reizen tussen beide plaatsen.

Samenwerking

De fietsroute is ontstaan vanuit een samenwerking tussen de gemeenten Smallingerland en Opsterland. Wethouders Maria le Roy (Smallingerland) en Libbe de Vries (Opsterland) halen daarom de eerste graskeien uit de grond. Zij doen dat samen met Roel van den Berg van KWS, de aannemer die het fietspad gaat aanleggen. 

Duurzaam

Aannemer KWS voldoet tijdens de aanleg van het fietspad aan de duurzaamheidscriteria die zijn opgesteld. Zo gebruikt KWS bijvoorbeeld duurzaam materieel, zoals tractoren of waterstof en elektrische auto's, graafmachines, walsen en een elektrische asfalt-spreidmachine.

Uitvoering en verkeershinder

De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind oktober. Het werk wordt in twee fases uitgevoerd. In de eerste fase (van 16 mei t/m 22 juli) werkt de aannemer aan het stuk tussen de rotonde Ureterpvallaat tot de kruising met De Feart. In de tweede fase (22 augustus t/m 21 oktober) is de aannemer bezig met het stuk tussen de kruising met de Feart tot de aansluiting op de Opgong. In deze perioden zijn deze delen van het fietspad afgesloten voor de werkzaamheden.