3D-projectie op Nijewei in Boornbergum geplaatst

Vanwege slecht weer was het al een paar keer uitgesteld, maar in het weekend van 22-24 juli was het dan zover. De 3D-projectie op de Nijewei in Boornbergum werd aangebracht op straat. De projectie, waarop een ballon met twee overstekende kinderen staat afgebeeld, moet bijdragen aan de verkeersveiligheid in het dorp.

Feilich op 'e Dyk

De projecties zijn onderdeel van het project Feilich op 'e Dyk, dat startte in 2017. Gemeente Smallingerland vroeg bij dit project hulp aan de bewoners van twee dorpen, waaronder Boornbergum. Samen met bewoners, jong en oud, zijn creatieve ideeën bedacht voor het verbeteren van de verkeersveiligheid.

Projecties op twee plaatsen

Eén van de ideeën die hieruit kwamen was het plaatsen van een 3D-projectie op straat. Op de Nijewei zijn op twee plekken een afbeelding gemaakt.