Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Loket

U bevindt zich hier: Home | Loket | Loket

Zoeken in de Gemeentelijke Producten en Diensten Catalogus

Zoeken op Alfabet

Producten en Diensten

aanbesteding en inkoop kroonring aanvragen
aanslag onroerend zaakbelasting kwijtschelding belastingen
activiteitenbesluit melden kwijtschelding leges ID kaart
adoptie laag inkomen of schulden
afpraak maken leerlingenvervoer aanvragen
afval overzicht legalisatie handtekening
afvalpas aanvragen leidinggevenden toevoegen/wijzigen op horecavergunning
afvalwijzer-app loonkostensubsidie
asbest verwijderen marktstandplaats
AV Frieso zorgverzekering mediation in bezwaarschrift procedure
bedrijf starten medicijnafval
bedrijf vestigen melden bijeenkomst
bedrijfsafval inzamelen melding schade, storing of overlast
belastingen minimaregelingen aanvragen
belastingen betalen monumenten aanwijzing
beroepschrift indienen monumentenvergunning
bewijs van in leven zijn naamgebruik wijzigen
bewijs van nederlanderschap naamskeuze
bezwaarschrift belastingen naamswijziging
bezwaarschrift indienen nederlandse nationaliteit aanvragen
bijstand nummers kvk, BTW en bank
bingo melden omgevingsvergunning aanvragen
blipverts omgevingsvergunningen inzien
bomen kappen onderwijshuisvesting voorzieningen
bouwarchief inzien ongedierte bestrijden
bouwkavels, belangstelling registreren ontheffing inrijden of parkeren voetgangersgebied
bouwmaterialen tijdelijk plaatsen. oplaadpaal in openbare ruimte
brandveiligheid, advies oud papier inzamelen
burgerinitiatief indienen overlijden aangeven
burgerservicenummer parkeerboete
buurtbudget aanvragen parkeerontheffing autobedrijven
caravan parkeren op openbare weg parkeervergunning betaalde parkeerterreinen
carbid schieten parkeervergunning bewoners in vergunningszones
compostvat kopen parkeervergunning voor centrumbewoners
demonstratie of betoging melden parkeren gehandicaptenvoertuig
discriminatie melden parkeren vrachtwagens
drank en horecavergunning paspoort aanvragen
drank en horecavergunning commerciële horeca passantenhaven Moleneind Drachten en Rottevalle
drank en horecavergunning droge horeca perceelsgebonden informatie
drank en horecavergunning paracommerciele bedrijven peuteropvang subsidie
dwangsom bij niet tijdig beslissen planschade, tegemoetkoming aanvragen
echtscheiding inschrijven plastic en metalen verpakkingen en drankkartons inzamelen
ecoparkjes reclame plaatsen
ecostations rijbewijs
eerste inschrijving in Nederland riolering ontstoppen
emigratie rioolaansluiting aanvragen
energiescan voor sportverenigingen rolemmer aanbieden
erkenning kind rolemmer aanvragen
evenementenvergunning schade aangifte gemeente
financiële hulp voor ondernemers sloopmelding doen
forensenbelasting stacaravan voor tijdelijke bewoning
garantverklaring verblijf in nederland standplaats, vergunning
geboorte aangifte stukken inzien
gebouwen brandveilig gebruiken subsidie energiebesparing in koopwoningen
gedenktekens, grafsteen en beplanting, vergunning subsidie voor welzijn, cultuur en sport
geheimhouding persoonsgegevens tapontheffing
gemeentegids terrasvergunning
gevonden dieren melden textiel inzamelen
gevonden of verloren voorwerpen melden tijdelijke reclame vergunning
gezondheidsverklaring rijbewijs tijdelijke verhuur van koopwoningen
glas inzamelen uitstallingsvergunning
graf of urnengraf huren uittreksel basisregistratie personen (BRP)
groente- fruit- en tuinafval (gft-afval) uittreksel burgerlijke stand
grof vuil brengen of laten ophalen vergunning activiteit
grondverzet melden verhuizing
groslijsten aanmelden verklaring inwoning geven
historisch archief inzien verklaring omtrent gedrag
hondenbelasting verklaring onder ede of belofte
horecatijdenontheffing verklaring van afstand
huisbezoeken vermissing rolemmer melden
huisnummer aanvragen verstrekkingen persoonsgegevens opvragen
huwelijk en geregistreerd partnerschap vissen in gemeentewater
identificatieplicht volmachtbewijs, omzetten oproepingskaart verkiezingen
identiteitskaart aanvragen voorlopige beoordeling bouwplan aanvragen
inburgeringscursus vrijwilligersverzekering - schade melden
incidentele festiviteit melden vuur stoken (ontheffing)
inrit, uitrit, uitweg aanleggen vuurwerk
ja/nee sticker aanvragen waarmerken kopie of afschrift
kabels en leidingen welstandscommissie
kadastrale informatie, kopie wethoudersspreekuur
kinderopvang starten wob-aanvraag indienen
klacht aanbesteding indienen WOZ waardering onroerende zaken
klacht tegen ambtelijk optreden zienswijze indienen
klacht tegen horecaontzegging indienen