Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Loket

U bevindt zich hier: Home | Loket | Loket

Zoeken in de Gemeentelijke Producten en Diensten Catalogus

Producten en Diensten

aanbesteden / aanbestedingen legalisatie handtekening
aanslag onroerend zaakbelasting leidinggevenden toevoegen/wijzigen op horecavergunning
activiteitenbesluit melden loonkostensubsidie
adoptie marktstandplaats
afpraak maken mediation in bezwaarschrift procedure
afval overzicht medicijnafval
afvalpas aanvragen melden bijeenkomst
afvalwijzer-app melding schade, storing of overlast
asbest verwijderen minimaregelingen aanvragen
automatische incasso gemeentelijke belastingen monumenten aanwijzing
AV Frieso zorgverzekering monumentenvergunning
bedrijfsafval inzamelen naamgebruik wijzigen
belastingen naamskeuze
beroepschrift indienen naamswijziging
bewijs van in leven zijn nederlandse nationaliteit aanvragen
bewijs van nederlanderschap nummers kvk, BTW en bank
bezwaarschrift belastingen omgevingsvergunning aanvragen
bezwaarschrift indienen omgevingsvergunningen inzien
bijstand onderwijshuisvesting voorzieningen
bijzondere bijstand ongedierte bestrijden
bingo melden ontheffing inrijden of parkeren voetgangersgebied
blipverts oplaadpaal in openbare ruimte
bomen kappen oud papier inzamelen
bouwarchief inzien overlijden aangeven
bouwkavels, belangstelling registreren papieren aanvragen
bouwmaterialen tijdelijk plaatsen. parkeerboete
brandveiligheid, advies parkeerontheffing autobedrijven
bromfietsrijbewijs parkeervergunning betaalde parkeerterreinen
burgerinitiatief indienen parkeervergunning bewoners in vergunningszones
burgerservicenummer parkeervergunning voor centrumbewoners
buurtbudget aanvragen parkeren gehandicaptenvoertuig
caravan parkeren op openbare weg parkeren vrachtwagens
carbid schieten paspoort aanvragen
compostvat kopen paspoort, tweede
demonstratie of betoging melden passantenhaven Moleneind Drachten en Rottevalle
discriminatie melden perceelsgebonden informatie
drank en horecavergunning peuteropvang, subsidie
drank en horecavergunning commerciële horeca ping spreekuur (schuldhulpverlening)
drank en horecavergunning droge horeca planschade, tegemoetkoming aanvragen
drank en horecavergunning paracommerciele bedrijven plastic en metalen verpakkingen en drankkartons inzamelen
dwangsom bij niet tijdig beslissen reclame plaatsen
echtscheiding inschrijven rijbewijs
ecoparkjes riolering ontstoppen
ecostations rioolaansluiting aanvragen
eerste inschrijving in Nederland rolemmer aanbieden
emigratie rolemmer aanvragen
energiescan voor sportverenigingen rolstoel
erkenning kind schade aangifte gemeente
evenementenvergunning scootmobiel
financiële hulp voor ondernemers sloopmelding doen
forensenbelasting stacaravan voor tijdelijke bewoning
garantverklaring verblijf in nederland standplaats, vergunning
geboorte aangifte stukken inzien
gebouwen brandveilig gebruiken subsidie energiebesparing in koopwoningen
gedenktekens, grafsteen en beplanting, vergunning subsidie voor welzijn, cultuur en sport
gehandicapten parkeerkaart tapontheffing
gehandicapten parkeerplaats tegemoetkoming vervoerskosten
geheimhouding persoonsgegevens terrasvergunning
gemeentegids textiel inzamelen
gevonden dieren melden tijdelijke reclame vergunning
gevonden of verloren voorwerpen melden tijdelijke verhuur van koopwoningen
gezondheidsverklaring rijbewijs trekkerrijbewijs
glas inzamelen uitstallingsvergunning
graf of urnengraf huren uittreksel basisregistratie personen (BRP)
groente- fruit- en tuinafval (gft-afval) uittreksel burgerlijke stand
grof vuil brengen of laten ophalen vergunning activiteit
grondverzet melden verhuizing
historisch archief inzien verklaring inwoning geven
hond aanmelden voor hondenbelasting verklaring omtrent gedrag
hond afmelden voor hondenbelasting verklaring onder ede of belofte
horecatijdenontheffing verklaring van afstand
huisbezoeken vermissing rolemmer melden
huisnummer aanvragen verstrekkingen persoonsgegevens opvragen
hulp bij het huishouden vissen in gemeentewater
huwelijk en geregistreerd partnerschap vluchtelingenpaspoort
identificatieplicht volmachtbewijs, omzetten oproepingskaart verkiezingen
identiteitskaart aanvragen vooroverleg voorlopige beoordeling
inburgeringscursus vreemdelingenpaspoort
incidentele festiviteit melden vrijwilligersverzekering - schade melden
individuele inkomenstoeslag vuur stoken (ontheffing)
inrit, uitrit, uitweg aanleggen vuurwerk
ja/nee sticker aanvragen waarmerken kopie of afschrift
kabels en leidingen welstandscommissie
kadastrale informatie, kopie wethoudersspreekuur
kinderopvang melden witgoedregeling
klacht aanbesteding indienen wmo melding doen
klacht tegen ambtelijk optreden wob-aanvraag indienen
klacht tegen horecaontzegging indienen woningaanpassing
kroonring aanvragen WOZ beschikking
kwijtschelding belastingen WOZ taxatieverslag
kwijtschelding leges ID kaart zienswijze indienen
leerlingenvervoer aanvragen