Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Loket

U bevindt zich hier: Home | Loket | Loket

Loket

Zoeken in de Gemeentelijke Producten en Diensten Catalogus

Zoeken op Alfabet

Producten en Diensten

aanbesteden / aanbestedingen leidinggevenden toevoegen/wijzigen op horecavergunning
aanslag onroerend zaakbelasting loonkostensubsidie
activiteitenbesluit melden maatschappelijke participatie
adoptie marktstandplaats
afpraak maken mediation in bezwaarschrift procedure
afval overzicht melden bijeenkomst
afvalpas aanvragen melding schade, storing of overlast
afvalwijzer-app milieuscan
asbest verwijderen minimagids
automatische incasso gemeentelijke belastingen minimaregelingen aanvragen
AV Frieso, collectieve ziektekostenverzekering monumenten aanwijzing
bedrijfsafval inzamelen monumentenvergunning
belastingen naamgebruik wijzigen
beroepschrift indienen naamskeuze
bewijs van in leven zijn naamswijziging
bewijs van nederlanderschap nederlandse nationaliteit aanvragen
bezwaarschrift belastingen nummers kvk, BTW en bank
bezwaarschrift indienen omgevingsvergunning aanvragen
bijstand omgevingsvergunningen inzien
bijzondere bijstand onderwijshuisvesting voorzieningen
bingo melden ongedierte bestrijden
blipverts ontheffing inrijden of parkeren voetgangersgebied
bomen kappen oplaadpaal in openbare ruimte
bouwarchief inzien oud papier inzamelen
bouwkavels, belangstelling registreren overlijden aangeven
bouwmaterialen tijdelijk plaatsen. papieren aanvragen
brandveiligheid, advies parkeerboete
bromfietsrijbewijs parkeerontheffing autobedrijven
burgerinitiatief indienen parkeervergunning betaalde parkeerterreinen
burgerservicenummer parkeervergunning bewoners in vergunningszones
buurtbudget aanvragen parkeervergunning voor centrumbewoners
caravan parkeren op openbare weg parkeren gehandicaptenvoertuig
carbid schieten parkeren vrachtwagens
compostvat kopen paspoort
demonstratie of betoging melden paspoort, tweede
drank en horecavergunning passantenhaven Moleneind Drachten en Rottevalle
dwangsom bij niet tijdig beslissen perceelsgebonden informatie
echtscheiding inschrijven ping spreekuur
ecoparkjes planschade
ecostations plastic, blik en drankkarton inzamelen
eerste inschrijving in Nederland reclame plaatsen
eigen verklaring rijbewijs rijbewijs
emigratie riolering ontstoppen
energiebesparing in koopwoningen rioolaansluiting aanvragen
erkenning kind rolemmer aanbieden
evenementenvergunning rolemmer aanvragen
forensenbelasting rolstoel (Wmo)
garantverklaring verblijf in nederland schade aangifte gemeente
geboorte aangifte scootmobiel (Wmo)
gebouwen brandveilig gebruiken sloopmelding doen
gedenktekens, grafsteen en beplanting, vergunning stacaravan voor tijdelijke bewoning
gehandicapten parkeerkaart (Wmo) standplaats, vergunning
gehandicapten parkeerplaats stukken inzien
geheimhouding persoonsgegevens subsidie voor welzijn, cultuur en sport
gemeentegids tapontheffing
gevonden dieren melden tegemoetkoming vervoerskosten (Wmo)
gevonden of verloren voorwerpen melden terrasvergunning
glas inzamelen textiel inzamelen
graf of urnengraf huren tijdelijke reclame vergunning
groente- fruit- en tuinafval (gft-afval) tijdelijke verhuur van koopwoningen
grof vuil brengen of laten ophalen trekkerrijbewijs
grondverzet melden uitstallingsvergunning
historisch archief inzien uittreksel BRP
hond aanmelden voor hondenbelasting uittreksel burgerlijke stand
hond afmelden voor hondenbelasting vergunning klein evenement
horecatijdenontheffing verhuizing
huisbezoeken verklaring inwoning geven
huisnummer aanvragen verklaring omtrent gedrag
hulp bij het huishouden (Wmo) verklaring onder ede of belofte
huwelijk en geregistreerd partnerschap verklaring van afstand
identificatieplicht vermissing rolemmer melden
identiteitskaart verstrekkingen persoonsgegevens opvragen
inburgeringscursus vissen in gemeentewater
incidentele festiviteit melden vluchtelingenpaspoort
individuele inkomenstoeslag volmachtbewijs, omzetten oproepingskaart verkiezingen
inrit, uitrit, uitweg aanleggen vooroverleg voorlopige beoordeling
ja/nee sticker aanvragen vreemdelingenpaspoort
kabels en leidingenvergunning vrijwilligersverzekering - schade melden
kadastrale informatie, kopie vuur stoken (ontheffing)
kinderopvang melden vuurwerk
kindpakket waarmerken kopie of afschrift
klacht aanbesteding indienen welstandscommissie
klacht tegen ambtelijk optreden witgoedregeling
klacht tegen horecaontzegging indienen wmo-loket
kroonring aanvragen wob-aanvraag indienen
kwijtschelding belastingen 2016 woningaanpassing (Wmo)
kwijtschelding leges ID kaart WOZ beschikking
leerlingenvervoer aanvragen WOZ taxatieverslag
legalisatie handtekening zienswijze indienen