Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Loket

U bevindt zich hier: Home | Loket | Loket

Loket

Zoeken in de Gemeentelijke Producten en Diensten Catalogus

Zoeken op Alfabet

Producten en Diensten

aanbesteden / aanbestedingen leidinggevenden toevoegen/wijzigen op horecavergunning
aanslag onroerend zaakbelasting loonkostensubsidie
activiteitenbesluit melden maatschappelijke participatie
adoptie marktstandplaats
afpraak maken mediation in bezwaarschrift procedure
afval overzicht melden bijeenkomst
afvalpas aanvragen melding schade, storing of overlast
afvalwijzer-app milieuscan
asbest verwijderen minimagids
automatische incasso gemeentelijke belastingen minimaregelingen aanvragen
AV Frieso, collectieve ziektekostenverzekering monumenten aanwijzing
bedrijfsafval inzamelen monumentenvergunning
belastingen naamgebruik wijzigen
beroepschrift indienen naamskeuze
bewijs van in leven zijn naamswijziging
bewijs van nederlanderschap nederlandse nationaliteit aanvragen
bezwaarschrift belastingen nummers kvk, BTW en bank
bezwaarschrift indienen omgevingsvergunning aanvragen
bijstand omgevingsvergunningen inzien
bijzondere bijstand onderwijshuisvesting voorzieningen
bingo melden ongedierte bestrijden
blipverts ontheffing inrijden of parkeren voetgangersgebied
bomen kappen oplaadpaal in openbare ruimte
bouwarchief inzien oud papier inzamelen
bouwkavels, belangstelling registreren overlijden aangeven
bouwmaterialen tijdelijk plaatsen. papieren aanvragen
brandveiligheid, advies parkeerboete
bromfietsrijbewijs parkeerontheffing autobedrijven
burgerinitiatief indienen parkeervergunning betaalde parkeerterreinen
burgerservicenummer parkeervergunning bewoners in vergunningszones
buurtbudget aanvragen parkeervergunning voor centrumbewoners
caravan parkeren op openbare weg parkeren gehandicaptenvoertuig
carbid schieten parkeren vrachtwagens
compostvat kopen paspoort
demonstratie of betoging melden paspoort, tweede
drank en horecavergunning algemeen passantenhaven Moleneind Drachten en Rottevalle
drank en horecavergunning commerciële horeca perceelsgebonden informatie
drank en horecavergunning droge horeca ping spreekuur
drank en horecavergunning paracommerciele bedrijven planschade, tegemoetkoming aanvragen
dwangsom bij niet tijdig beslissen plastic en metalen verpakkingen en drankkartons inzamelen
echtscheiding inschrijven reclame plaatsen
ecoparkjes rijbewijs
ecostations riolering ontstoppen
eerste inschrijving in Nederland rioolaansluiting aanvragen
eigen verklaring rijbewijs rolemmer aanbieden
emigratie rolemmer aanvragen
erkenning kind rolstoel (Wmo)
evenementenvergunning schade aangifte gemeente
forensenbelasting scootmobiel (Wmo)
garantverklaring verblijf in nederland sloopmelding doen
geboorte aangifte stacaravan voor tijdelijke bewoning
gebouwen brandveilig gebruiken standplaats, vergunning
gedenktekens, grafsteen en beplanting, vergunning stukken inzien
gehandicapten parkeerkaart (Wmo) subsidie energiebesparing in koopwoningen
gehandicapten parkeerplaats subsidie voor welzijn, cultuur en sport
geheimhouding persoonsgegevens tapontheffing
gemeentegids tegemoetkoming vervoerskosten (Wmo)
gevonden dieren melden terrasvergunning
gevonden of verloren voorwerpen melden textiel inzamelen
glas inzamelen tijdelijke reclame vergunning
graf of urnengraf huren tijdelijke verhuur van koopwoningen
groente- fruit- en tuinafval (gft-afval) trekkerrijbewijs
grof vuil brengen of laten ophalen uitstallingsvergunning
grondverzet melden uittreksel BRP
historisch archief inzien uittreksel burgerlijke stand
hond aanmelden voor hondenbelasting vergunning activiteit
hond afmelden voor hondenbelasting verhuizing
horecatijdenontheffing verklaring inwoning geven
huisbezoeken verklaring omtrent gedrag
huisnummer aanvragen verklaring onder ede of belofte
hulp bij het huishouden (Wmo) verklaring van afstand
huwelijk en geregistreerd partnerschap vermissing rolemmer melden
identificatieplicht verstrekkingen persoonsgegevens opvragen
identiteitskaart vissen in gemeentewater
inburgeringscursus vluchtelingenpaspoort
incidentele festiviteit melden volmachtbewijs, omzetten oproepingskaart verkiezingen
individuele inkomenstoeslag vooroverleg voorlopige beoordeling
inrit, uitrit, uitweg aanleggen vreemdelingenpaspoort
ja/nee sticker aanvragen vrijwilligersverzekering - schade melden
kabels en leidingenvergunning vuur stoken (ontheffing)
kadastrale informatie, kopie vuurwerk
kinderopvang melden waarmerken kopie of afschrift
kindpakket welstandscommissie
klacht aanbesteding indienen witgoedregeling
klacht tegen ambtelijk optreden wmo-loket
klacht tegen horecaontzegging indienen wob-aanvraag indienen
kroonring aanvragen woningaanpassing (Wmo)
kwijtschelding belastingen WOZ beschikking
kwijtschelding leges ID kaart WOZ taxatieverslag
leerlingenvervoer aanvragen zienswijze indienen
legalisatie handtekening