Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Loket

U bevindt zich hier: Home | Loket | Loket

Loket

Zoeken in de Gemeentelijke Producten en Diensten Catalogus

Zoeken op Alfabet

Producten en Diensten

aanbesteden / aanbestedingen legalisatie handtekening
aanslag onroerend zaakbelasting leidinggevenden toevoegen/wijzigen op horecavergunning
activiteitenbesluit melden loonkostensubsidie
adoptie maatschappelijke participatie
afpraak maken marktstandplaats
afval overzicht mediation in bezwaarschrift procedure
afvalpas aanvragen melden bijeenkomst
afvalwijzer-app melding schade, storing of overlast
asbest verwijderen milieuscan
automatische incasso gemeentelijke belastingen minimagids
AV Frieso, collectieve ziektekostenverzekering minimaregelingen aanvragen
bedrijfsafval inzamelen monumenten aanwijzing
belastingen monumentenvergunning
beroepschrift indienen naamgebruik wijzigen
bewijs van in leven zijn naamskeuze
bewijs van nederlanderschap naamswijziging
bezwaarschrift belastingen nederlandse nationaliteit aanvragen
bezwaarschrift indienen nummers kvk, BTW en bank
bijstand omgevingsvergunning aanvragen
bijzondere bijstand omgevingsvergunningen inzien
bingo melden onderwijshuisvesting voorzieningen
blipverts ongedierte bestrijden
bomen kappen ontheffing inrijden of parkeren voetgangersgebied
bouwarchief inzien oplaadpaal in openbare ruimte
bouwkavels, belangstelling registreren oud papier inzamelen
bouwmaterialen tijdelijk plaatsen. overlijden aangeven
brandveiligheid, advies papieren aanvragen
bromfietsrijbewijs parkeerboete
burgerinitiatief indienen parkeerontheffing autobedrijven
burgerservicenummer parkeervergunning betaalde parkeerterreinen
buurtbudget aanvragen parkeervergunning bewoners in vergunningszones
caravan parkeren op openbare weg parkeervergunning voor centrumbewoners
carbid schieten parkeren gehandicaptenvoertuig
compostvat kopen parkeren vrachtwagens
demonstratie of betoging melden paspoort
drank en horecavergunning algemeen paspoort, tweede
drank en horecavergunning commerciële horeca passantenhaven Moleneind Drachten en Rottevalle
drank en horecavergunning droge horeca perceelsgebonden informatie
drank en horecavergunning paracommerciele bedrijven ping spreekuur
dwangsom bij niet tijdig beslissen planschade
echtscheiding inschrijven plastic, blik en drankkarton inzamelen
ecoparkjes reclame plaatsen
ecostations rijbewijs
eerste inschrijving in Nederland riolering ontstoppen
eigen verklaring rijbewijs rioolaansluiting aanvragen
emigratie rolemmer aanbieden
energiebesparing in koopwoningen rolemmer aanvragen
erkenning kind rolstoel (Wmo)
evenementenvergunning schade aangifte gemeente
forensenbelasting scootmobiel (Wmo)
garantverklaring verblijf in nederland sloopmelding doen
geboorte aangifte stacaravan voor tijdelijke bewoning
gebouwen brandveilig gebruiken standplaats, vergunning
gedenktekens, grafsteen en beplanting, vergunning stukken inzien
gehandicapten parkeerkaart (Wmo) subsidie voor welzijn, cultuur en sport
gehandicapten parkeerplaats tapontheffing
geheimhouding persoonsgegevens tegemoetkoming vervoerskosten (Wmo)
gemeentegids terrasvergunning
gevonden dieren melden textiel inzamelen
gevonden of verloren voorwerpen melden tijdelijke reclame vergunning
glas inzamelen tijdelijke verhuur van koopwoningen
graf of urnengraf huren trekkerrijbewijs
groente- fruit- en tuinafval (gft-afval) uitstallingsvergunning
grof vuil brengen of laten ophalen uittreksel BRP
grondverzet melden uittreksel burgerlijke stand
historisch archief inzien vergunning activiteit
hond aanmelden voor hondenbelasting verhuizing
hond afmelden voor hondenbelasting verklaring inwoning geven
horecatijdenontheffing verklaring omtrent gedrag
huisbezoeken verklaring onder ede of belofte
huisnummer aanvragen verklaring van afstand
hulp bij het huishouden (Wmo) vermissing rolemmer melden
huwelijk en geregistreerd partnerschap verstrekkingen persoonsgegevens opvragen
identificatieplicht vissen in gemeentewater
identiteitskaart vluchtelingenpaspoort
inburgeringscursus volmachtbewijs, omzetten oproepingskaart verkiezingen
incidentele festiviteit melden vooroverleg voorlopige beoordeling
individuele inkomenstoeslag vreemdelingenpaspoort
inrit, uitrit, uitweg aanleggen vrijwilligersverzekering - schade melden
ja/nee sticker aanvragen vuur stoken (ontheffing)
kabels en leidingenvergunning vuurwerk
kadastrale informatie, kopie waarmerken kopie of afschrift
kinderopvang melden welstandscommissie
kindpakket witgoedregeling
klacht aanbesteding indienen wmo-loket
klacht tegen ambtelijk optreden wob-aanvraag indienen
klacht tegen horecaontzegging indienen woningaanpassing (Wmo)
kroonring aanvragen WOZ beschikking
kwijtschelding belastingen WOZ taxatieverslag
kwijtschelding leges ID kaart zienswijze indienen
leerlingenvervoer aanvragen